Ødelæggelsen af te i Boston Havn 16. december 1773.

Tea Party: Her begyndte USA's frihedskamp

Kolonisterne i Amerika ville ikke finde sig i mere. Så et stormøde i Boston-kirken Old South Meeting House udartede sig: Borgerne drog i protest til havnen for at kyle briternes last af te i vandet.

Ødelæggelsen af te i Boston Havn 16. december 1773.

Ophidsede var de, de 5000 Bostonborgere, som om aftenen 16. december 1773 drog mod byens største bygning, kirken Old South Meeting House. Da den sidste havde mast sig ind i den overfyldte kirke, åbnede Samuel Adams mødet, et møde, som skulle vise sig at blive et startskud til den amerikanske revolution, Uafhængighedserklæringen og løsrivelsen fra kolonimagten Storbritannien. For noget måtte gøres. Kongen skulle ikke have lov til at pålægge de amerikanske kolonister endnu en told, hvis handelsfolkene selv ville importere te og andre luksusvarer. Ikke så længe, at koloniens indbyggerne ikke var repræsenteret i Parlamentet i London. Især ikke, når det britiske kolonifirma, Det Ostindiske Kompagni, fri for told og afgift kunne lægge til i koloniernes havne. Kompagniets skibe fik militær beskyttelse af Storbritannien, så alene samme dag var tre skibe fyldt med te nået i havn i Boston.

Deltagerne på mødet var oprørte. Flere talte om et væbnet angreb mod Det Ostindiske Kompagnis skibe, pakhusene og deres ansatte. Samuel Adams og andre ledende medlemmer af gruppen Sons of Liberty – en gruppe, der ønskede selvstændighed for de amerikanske kolonier – manede­ folkemængden til ro. En anden plan tog form: 60 mand klædte sig samme aften ud som mohawk-indianere, sneg sig om bord på de tre skibe og kastede lasten, den dyrebare te, i havnen. En hængelås blev ødelagt, og den betalte kolonisterne erstatning for den næste dag. Men teen ville de ikke erstatte, selv om den var en formue værd, med en værdi i dag på omkring 3 mio. dollars. Den åbne konflikt mellem Boston og Storbritannien var en realitet.

Old South Meeting House lå dengang som nu i Washington Street i Boston. Kirken stod færdig i 1729. Foruden at være helligdom blev bygningen brugt som forsamlingshus for Bostons mange politiske og religiøse møder.Byen blev opbygget i 1600-tallet af engelske puritanere. De ville have en streng protestantisk kirke, der ikke blev kontrolleret af kongen eller paven, og i de amerikanske kolonier fandt de dén mulighed. Boston blev desuden hurtigt en driftig havne- og handelsby. Både rigdommen og følelsen af at være anderledes øgede indbyggernes trang til selvstændighed. I 1760'erne gik Bostons indbyggere derfor forrest i kampen for flere rettigheder til kolonierne i Amerika. Briterne svarede igen ved at placere britiske tropper i byen. I 1770 demonstrerede en folkemængde mod soldaterne, som åbnede ild. Fem kolonister blev dræbt. Samuel Adams døbte episoden “Bostonmassakren” og brugte den i kampen for selvstændighed.

Begravelsen af fire af ofrene foregik i Old South Meeting House – begravelsen blev den hidtil største folkesamling i de amerikanske koloniers historie. Sammen med te-aktionen, der er gået over i historien som The Boston Tea Party, førte de begivenheder frem til, at amerikanerne erklærede sig uafhængige få år senere, i 1776.

Websites:
www.historyplace.com/tourism/usa.htm

Måske er du interesseret i...

Læs også