Galleri: Alkymiens 12 nøgler

I 1400-tallet udgav munken Basilius Valentinus bogen “12 nøgler”, en slags guide for alkymister. De ledsagende tegninger er så symbolladede, at de for et utrænet øje er komplet uforståelige. Og det var også meningen – kun sande alkymister kunne fortolke illustrationerne.1

4. januar 2010
Nøgle 1
Nøgle 1

Tegningen angiver, hvordan guld (kongen)kan renses for sølvrester (dronningen). Guldet blandes med antimon (ulven) og opvarmes i en digel, hvorefter sølvet fjernes. De tre blomster angiver, at processen skal gentages tre gange.

Nøgle 2
Nøgle 2

Nøglen fortæller angiveligt, hvordan kviksølv (nøgen mand) kan renses. Manden til venstre symboliserer flydende stoffers overgang til fast form (slangen om sværdet), mens den anden symboliserer fordampning (den flyvske ørn på sværdet).

Nøgle 3
Nøgle 3

Denne nøgles betydning er uklar – det gælder også dragen i forgrunden. Ifølge nogle alkymister symboliserer ræven og de to høns i baggrunden, hvordan forskellige stoffer kan gå fra flydende til fast form og omvendt.

Nøgle 4
Nøgle 4

Tegningen forklarer, hvordan forskellige stoffer skal renses, før de kan bruges i guldproduktion. Illustrationen refererer til den kemiske proces fermentering, hvor organisk materiale nedbrydes til et andet materiale.

Nøgle 5
Nøgle 5

Denne meget komplekse tegning symboliserer den kemiske proces opløsning, hvor forskellige stoffer blandes homogent. Løven står for svovl, mens den sorte masse fra kvindens øjne og mund symboliserer evnen til at tænke og visualisere.

Nøgle 6
Nøgle 6

Tegningens overordnede tema er, at forskellige kemiske stoffer kan blandes til nye stoffer. Processen er vist både gennem ægteskabet mellem en konge og en dronning og Solen og Månen, som bliver forbundet med en regnbue.

Nøgle 7
Nøgle 7

Tegningen er stærkt ladet med symboler og viser en alkymistik mandala – symmetrisk figur – hvori firkanten er de fire klassiske elementer – jord, ild, luft og vand – mens trekanten refererer til Paracelsus' tre elementer: salt, svovl og kviksølv. Den dobbelte cirkel symboliserer de jordiske og himmelske sfærer, mellem hvilke kaos hersker.

Nøgle 8
Nøgle 8

Nøglen symboliserer – ligesom den 4. nøgle – fermentering. Temaet er genopstandelse, og manden, der sår marken, angiver, at nye stoffer genopstår, når gamle nedbrydes. Dette fremgår også af skelettet (død), som hviler hovedet på et neg (liv).

Nøgle 9
Nøgle 9

De to personer og cirklen danner det alkymistiske symbol for Jorden. De tre slanger er en indirekte reference til Paracelsus' tre elementer – kaldet tria prima. Fuglene symboliserer forskellige kemiske processer. Fx er svanen på kvindens hoved lig med kalcinering, hvor et stof opvarmes, indtil det omdannes.

Nøgle 10
Nøgle 10

De to ringe står for himmelsk perfektion. Trekanten symboliserer Paracelsus' tre elementer. De tre små symboler i trekantens spidser står for guld, sølv og kviksølv. De hebraiske ords betydning er uklar, men de er formentlig små vers skrevet i kabbalistiske koder.

Nøgle 11
Nøgle 11

Tegningen symboliserer, hvordan De Vises Sten kan fordoble sig selv. Denne alkymistiske proces kaldes “Den røde løves ernæring gennem den grønne løves blod”. Processen er illustreret ved, at løven til højre æder den venstre løve.

Nøgle 12
Nøgle 12

Løven og slangen symboliserer hhv. faste og flydende stoffer. Blomsterne på bordet forbinder den 12. nøgle med den 1., hvor dronningen holdt en blomst. Den ene blomst er skiftet ud med symbolet for kviksølv og viser, at processen har nået sit mål.

Måske er du interesseret i...

Læs også