Seattle ville for enhver pris være flad: Storby spulede naturen bort

Massive bakker, kløfter og floder gjorde i 1800-tallet livet surt for borgerne i Seattle. Men så fik en enerådig stadsingeniør en idé: Han ville gøre byen flad – og hans våben var gigantiske vandkanoner.

Bakken Denny Hill i Seattle blev spulet bort med vandkanoner.

I kampen mod Seattles bakker brugte arbejderne vandkanoner. Hver kanon krævede tre-fem mand, som i løbet af otte timer kunne spule, hvad der svarer til 6.750 trillebørlæs jord og grus, væk.

© Michael Maslan/Getty Images

45 mio. tons – så meget jord gravede og spulede minespecialister bort, da den amerikanske by Seattle i 1894 satte sig for at planere havnebyens stærkt ujævne terræn.

Bag det gigantiske projekt stod stadsingenøren Reginald Thomson. Hans ambition var at omdanne Seattle fra en lille by til en af den amerikanske vestkysts største metropoler.

Men det krævede massive ændringer af landskabet. Derfor indledte ingeniøren et korstog mod byens bakker og kløfter.

Ifølge Thomson og hans støtter ville planeringen af Seattle ikke kun tiltrække flere indbyggere, men også hjælpe med at fjerne både sygdom og fattigdom i byen.

Langtfra alle var begejstrede for ingeniørens krig mod Seattles oprindelige natur, men Thomson affejede deres protester:

“Nogle folk synes at tro, at fordi der oprindeligt var bakker i Seattle, så burde nogle af dem forblive, men de glemmer, hvor ødelæggende en høj stigning over en bakke er for ejendommene på den anden siden af bakken”.

Da projektet omsider var afsluttet i 1930, havde ingeniørerne bortgravet så meget jord, at det svarede til 1/8 af den mængde, der blev fjernet under udgravningen af Panamakanalen.

Heste og dampdrevne skovle indledte krigen

Seattles ujævne terræn var opstået for 17.000 år siden, da istidens gletsjere skar sig gennem området og efterlod bakker, kløfter og kæmpesten.

I 1894 gik stadsingeniør Thomson som det første i gang med at planere byens gadenet. Arbejdet foregik med dampdrevne gravemaskiner, hestevogne og rå muskelkraft.

Da den første planering for foden af bakken Denny Hill var afsluttet i 1898, havde Thomsons folk fjernet næsten 92.000 m3 jord og sten.

Seattle blev i begyndelsen planeret med dampmaskiner og hestekraft.

I de første år foregik gravearbejdet i Seattle med hestevogne og dampskovle.

© Seattle Municipal Archives/Item 52174

Husene blev rullet i sikkerhed

Jorden fra gravearbejdet blev i begyndelsen brugt til opfyldning af kløfter og andre fordybninger i landskabet. Størstedelen endte dog på kysten, som var plaget af tidevand og stinkende sumpe.

Planeringen inde i byen krævede, at flere og flere husejere måtte flytte deres boliger fra de smuldrende bakker.

Flytningerne skete for husejernes egen regning og blev udført vha. træskinner, hvorpå bygningerne langsomt blev trukket eller skubbet på ruller af træ.

Muskelkraften til det slidsomme arbejde blev leveret af heste og arbejdere.

Seattles huse blev flyttet på ruller.

Med træskinner og ruller af træ blev husene på bakkerne flyttet et ad gangen.

© Imageselect

Vand blev ingeniørernes supervåben

Sideløbende med gravearbejdet gik chefingeniør Thomson i gang med at udvikle et nyt våben mod Seattles bakker: Vand.

Det var bl.a. smeltevandsfloderne fra istiden, der havde skabt Seattles ujævne terræn. Thomson ville bruge de samme kræfter til at planere byen.

Nær byen Landsburg ca. 40 kilometer fra Seattle anlagde hans arbejdere kilometervis af vandledninger, der førte vand fra Cedar-floden til Seattle.

Vandet skulle give indbyggerne drikkevand, men gav også Thomson mulighed for at spule Seattles jordhøje væk.

Vand fra Cedar-floden blev ledt til Seattle.

Store vandledninger førte vand fra Cedar-floden til Seattle, hvor det bl.a. skulle bruges til kraftige vandkanoner.

© Seattle Municipal Archives/Item 50791

Modstandernes huse blev stående i trods

Vand fra Cedar-floden og søen Lake Union endte i store vandkanoner, som blev indsat imod Seattles bakker. De første vandkanoner – kaldet “Giganterne” – gik i gang med at spule bakker væk i 1901.

Året efter kom turen til den 76 m høje bakke Denny Hill. Dag og nat i de følgende ni år spulede “Giganterne” 4,2 mio. m3 jord væk – ca. halvdelen af Denny Hill.

De enorme mængder vand og jord blev ledt ud i Seattles bugt.

Ikke alle boligejere opgav deres grunde. Resultatet blev, at jorden omkring dem forsvandt, så de endte alene på små jordtoppe kaldet “trods-høje”.

Vandkanoner spulede Seattles bakker væk.

I 1909 var store dele af Denny Hill blevet spulet væk. Tilbage stod de “trods-høje”, hvor ejerne havde nægtet vandkanonerne adgang.

© Seattle Municipal Archives/Item 78094

Seattles indbyggere fik veje i kilometervis

I takt med at Seattle blev fladere og fladere, voksede indbyggerantallet dramatisk. I 1880 havde byen 3.553 indbyggere. 30 år senere var antallet tæt på 250.000.

Seattle var dermed blevet det vestlige USA’s tredjestørste by kun overgået af Los Angeles og San Francisco. Samtidig med planeringen udbyggede byen derfor infrastrukturen i rasende fart.

I 1912 havde stadsingeniørens folk lagt 320 kilometer gader, 1.300 kilometer fortove og 650 kilometer vandledninger.

Mange huse manglede dog stadig at blive flyttet ned i gadeniveau.

Seattle fik nye veje og fortove.

Planeringen af Seattle trak ud de steder, hvor der i forvejen lå huse. Her hotellet Ross Shire fotograferet i 1914.

© Seattle Municipal Archives/Item 240

Sporvogne endte flere meter over gadeniveau

Planeringen af Seattles gader skabte store problemer for trafikanterne. Ikke mindst byens kabelsporvogne blev udfordret af de konstante udgravninger.

Under planeringen af Seattles travleste gade, Madison Street, måtte sporvognsselskabet løbende klodse sporvognenes jernbanesveller højere og højere op for at holde trafikken kørende.

Linjen, der førte fra Seattles bymidte til Lake Washington, var byens stejleste. Opklodsningen betød, at sporvognene endte med at køre næsten to meter over terrænet.

Først da gaden var helt plan, kunne svellerne flyttes ned i det nye gadeniveau.

Seattles sporvogne led under graveprojekterne.

En passager afventer Madison Street-sporvognen på Third Avenue. Billedet er taget i 1907.

© Danvis Collection/Imageselect

Den sidste del af Denny Hill slap ikke

I årene umiddelbart før 1. verdenskrig ebbede Seattles planerings-projekter ud. Stadsingeniøren Reginald Thomson forlod sit job i 1911, og usikker økonomi satte derefter en stopper for yderligere projekter.

Rundtom i byen stod der derfor en række stejle bakkeskråninger, som konstant truede med at skride sammen.

I 1928 besluttede Seattles byråd derfor bl.a. at fjerne de sidste 25 m af bakken Denny Hill, som fortsat stod tilbage.

I de mellemliggende år havde byen bredt sig så meget, at det ikke længere var muligt at spule jorden væk.

I stedet blev en hær af arbejdere med gravemaskiner sat til at fjerne de sidste rester af bakken.

Sidste del af Seattles Denny Hill fjernes.

Arbejdet med at fjerne den sidste rest af Denny Hill gik i gang i 1928. Den sidste skovlfuld blev taget i 1930.

© Seattle Municipal Archives/Item 3637

Transportbånd førte jorden væk

Under planeringen af den sidste rest af Denny Hill fjernede gravkøerne 3,2 mio. m3 jord og sten.

I stedet for at jorden blev kørt væk på lastvogne, opsatte stadsingeniøren et flere kilometer langt transportbånd, hvorpå jord og sten blev fragtet ud til Seattles havnefront.

Her blev jorden læsset på store pramme, som dumpede Denny Hill i Elliott-bugten – og der ligger resterne af den stolte bakke endnu.

Transportbånd førte Seattles jord til havnen.

Jord og grus fra Denny Hill blev læsset på store transportbånd.

© Seattle Municipal Archives/Item 4141
Transportbånd førte Seattles jord til havnen.

Hovedtransportbåndet kørte tværs igennem Seattle og endte ved byens havnefront.

© Seattle Municipal Archives/Item 4117

Naturødelæggelser mødte protester

Afbrydelsen af Seattles planering omkring 1. verdenskrig efterlod byen med en række halvt fjernede bakker.

Store regnvejr udløste adskillige gange mudderskred, der trak uheldigt placerede huse med sig ned fra højderne.

En række borgere begyndte også at klage over ødelæggelsen af Seattles idylliske omgivelser.

“Naturen er forvandlet fra noget smukt til et vinklet skakbræt”, skrev fagbladet Engineering News allerede i 1910.

Opråbet blev fuldstændig overhørt.

Seattles Denny Hill i 1928.

På toppen af resterne af Denny Hill kunne beboerne i 1928 se, hvad 30 års planering havde gjort ved Seattle.

© The Seattle Public Library/Item 22794

Seattles planerings-mani ophørte

Da resterne af Denny Hill var blevet fjernet i 1930, kunne Seattles ingeniører gøre regnskabet op:

På de 32 år, som planeringen havde taget, var det lykkedes at grave, spule og sprænge svimlende 38 mio. m3 jord, grus og sten bort.

På det tidspunkt havde byggeteknikker med stål og beton kraftigt reduceret behovet for et fladt terræn at bygge på.

Desuden begyndte mange at bosætte sig i oplandet frem for i selve byen. Seattles planerings-mani var omsider slut.

Seattle før og efter planeringen af Denny Hill.

Resterne af Denny Hill blev fjernet på kun to år. Det blev Seattles sidste store planerings-projekt. Øverst ses Denny Hill i 1928. Nederst ses samme område i 1931 efter planeringen.

© Seattle Municipal Archives/Item 28958