Wikimedia Commons
Enheduanna

Hvem var den første navngivne forfatter?

Som verdenshistoriens første navngivne forfatter lovpriste ypperstepræstinden Enheduanna Mesopotamiens guder og templer

“Samleren af tavlerne var Enheduanna. Min konge, noget er blevet skabt, som ingen har skabt tidligere”.

Sådan underskrev historiens første kendte forfatter, Enheduanna, en række lertavler, som hun forfattede for ca. 4.300 år siden.

Enheduanna var datter af kong Sargon den Store, der erobrede store dele af Mesopotamien i årene omkring 2300 f.Kr.

I et forsøg på at forstærke sin politiske magt besluttede Sargon sig for at forene de mange lokale guder i sit store rige.

Opgaven tilfaldt Enheduanna, der blev indsat som ypperstepræstinde.

Hun kastede sig over opgaven og skrev mindst 42 hymner og seks religiøse digte.

Hver hymne var en lovprisning af et specifikt tempel i Sargons rige, mens ­digtene var hyldester til forskellige guder.

Fx påskønner det ene digt den sumeriske gudinde Inanna, som senere smeltede sammen med Ishtar, der var gudinde for kærlighed, krig og retfærdighed.