Hvorfor har generaler stjerner?

Hvordan blev stjerner symbol på officerers rang?

Stjerner som gradstegn er et levn fra middelalderen, hvor symbolet ofte blev brugt af samfundets øverste klasser.

Blandt de tidligste civilisationer blev himmellegemer knyttet til guderne. Både grækere og romere brugte derfor ofte stjerner som symbol, og skikken fortsatte i middelalderen. Her optrådte stjerner i symbolerne på flere adelige ordener – fx den prestige­fulde engelske “Order of the Bath”.

Herfra bredte de sig til officersuniformen i 1700-tallet. Stjerner blev anbragt på skulderpynten for at vise, hvilken rang bæreren havde i officers­hierarkiet. I 1800-tallet forsvandt pynten, men stjernerne forblev som en mere diskret, men effektiv måde at vise autoritet på.