Rigsarkivet & Wikimedia Commons
Tordenskiold noder

Arkivarer finder Tordenskiolds glemte musik

Han er kendt som en af nordens største søhelte, men fundet af noder i Tordenskiolds logbog tyder på, at musikken også var vigtigt for ham. Nu er nummeret blevet spillet igen for første gang i 300 år.

Rigsarkivet i København har gjort et bemærkelsesværdigt fund i forbindelse med en gennemgang af tusindvis af vejrobservationer fra århundreders sejladser.

Blandt arkiverne fandt de en logbog med ukendt oprindelse og som endda også inkluderede noder til et stykke musik.

“Vi har et samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut, hvor vi høster gamle vejrobservationer fra skibsjournaler og logbøger, som skal bruges til fremtidens klimaforskning. Så vi har allerede været igennem rigtig mange skibsjournaler her i Rigsarkivet, og vi har aldrig fundet noder før”, fortæller arkivar Adam Jon Kronegh.

Det usædvanlige fund startede en større jagt på logbogens oprindelse, og nu er mysteriet løst: Det viser sig, at noderne meget vel kan være skrevet af en af skandinaviens største søhelte.

Kanonsalutter var et vildspor

At finde logbogens ophav viste sig dog at være et større detektivarbejde, for der stod ingen steder hvilket skib, der havde ført journalen og forsiden var blank.

Den eneste oplysning var, at logbogen dækkede perioden 1. januar 1715 – 8. maj 1715 – en særdeles aktiv periode i dansk søfartshistorie, fordi Store Nordiske Krig mellem Danmark og Sverige hærgede.

“Det var kutyme, at skibe registrerede, når de passerede og saluterede andre skibe ved at afskyde kanoner med løst krudt,” fortæller Adam Jon Kronegh.

“Så vi kunne se, at det her skib havde saluteret andre skibe, bl.a. Nellebladet, Høyenhald og Leoparden. Derefter fandt vi disse skibes journaler og så kunne vi se, hvilke skibe, de havde registreret at have saluteret på bestemte datoer. På den måde håbede vi at kunne spejle informationerne i de skibes journaler, som vi vidste, “vores” skib havde mødt. Desværre havde ingen af de andre skibe, i deres skibsjournaler, noteret at de havde saluteret “vores skib”, så det var et blindt spor.”

Hør den genfundne melodi her:

Den afgørende brik blev fundet i Norge

Det afgørende spor for at løse mysteriet manglede derfor stadig. Men arkivarerne bemærkede, at skibsjournalen virkede som en kladde. Den var uden officielle stempler og med udstregninger og rettelser.

“Så vi fik tanken: Hvad nu, hvis vi sidder med den oprindelige logbog, den der var med på rejsen og blev ført på skibet og som senere blev brugt som kladde til den formelle skibsjournal, som var det officielle dokument og som ofte først blev lavet, når skibet var sikkert i havn? Så kunne vi måske finde den endelige skibsjournal i Rigsarkivets samling?”, fortæller Joen Rommedahl, den anden arkivar på sagen.

Skibsjournalen var ikke i Rigsarkivets samling, men arkivarerne havde en stigende mistanke om, at der kunne være tale om Tordenskiolds oprindelige logbog, selvom de næsten ikke kunne tro det – det ville være et utroligt fund.

Ikke desto mindre var det præcist, hvad de havde mellem hænderne. På Norges Universitetsbibliotek (NTNU) fandt Joen Rommedahl digitaliseringen af Tordenskiolds officielle skibsjournaler og hurtigt viste det sig, at teksterne i den danske og den norske udgave var fuldstændig identiske.

“Hele puslespillet samlede sig med den her sidste afgørende brik,” fortæller Adam Jon Kronegh begejstret. “Vores bedste forklaring på de identiske tekster er, at den skibsjournal vi fandt i Det Kgl. Biblioteks samling i København uden navn og oprindelse, faktisk er Tordenskiolds ukendte logbog, som han havde med på sit skib, Løvendals Galej.”

Tilføjelsen med noderne er dog helt unik og findes ikke i den officielle skibsjournal i Norge. Det vides ikke, hvem komponisten er, men det er ikke usandsynligt, at melodien er blevet spillet for mandskabet på Tordenskiolds berømte fregat Løvendals Galej.