IanDagnall Computing/Imageselect & Heritage Auction Galleries/Schutz
Einstein brev Roosevelt

Brev fra Einstein: Tyskland har stoppet salget af uran

I 1938 lykkes det tyske videnskabsfolk at spalte uran – det første skridt på vejen mod at producere atombomber. I to breve til USA’s præsident, Franklin D. Roosevelt, opfordrer videnskabsmanden Albert Einstein præsidenten til at komme tyskerne i forkøbet.

Brev 1

Long Island, USA, 2. august 1939

Sir

En forskningsrapport, som for nylig er udarbejdet af E. Fermi og L. Szilard, og som jeg har modtaget som manuskript, leder mig til at forvente, at grundstoffet uran i den nærmeste fremtid kan forvandles til en ny og vigtig energikilde.

Visse aspekter i denne situation, som derved er opstået, forekommer mig at kræve påpasselighed og, om nødvendigt, en hurtig indsats fra regeringens side. Jeg anser det derfor som min pligt at henlede Deres opmærksomhed på de følgende kendsgerninger og anbefalinger:

I løbet af de seneste fire måneder er det blevet sandsynliggjort – gennem arbejde foretaget af Joliot i Frankrig såvel som af Fermi og Szilard i Amerika – at det er muligt at skabe en atomar kædereaktion i en stor masse af uran.

Kædereaktionen genererer stor kraft og store mængder af nye radiumlignende grundstoffer. Nu forekommer det med stor sikkerhed, at dette vil kunne opnås i den meget nære fremtid.

Dette nye fænomen vil også kunne lede til udviklingen af bomber. Det er muligt – omend ikke sikkert – at videnskaben således kan konstruere ekstremt kraftige bomber af en helt ny slags.

En enkelt bombe af denne type vil muligvis kunne ødelægge hele havnen samt en del af omgivelserne, hvis den med skib bliver sejlet ind og bragt til eksplosion der. Bomberne vil imidlertid formentlig være for tunge til, at de kan transporteres med fly.

USA’s uranforekomster er beskedne og af dårlig kvalitet. I Canada og i det tidligere Tjekkoslovakiet findes gode årer, men de vigtigste kilder til uran findes imidlertid i Belgisk Congo.

“Dette nye fænomen vil også kunne lede til udvikling af bomber”. Albert Einstein, 1939.

Situationens alvor taget i betragtning vil De måske finde det ønskeligt at opretholde permanent og tæt kontakt mellem regeringen og den gruppe af fysikere, som arbejder med kædereaktioner her i Amerika.
En mulig måde at gribe dette an på kunne være at udnævne en person, som De stoler på, og som måske kunne påtage sig hvervet uofficielt. Personens opgaver ville være som følger:

a) At tage kontakt til regeringens forskellige afdelinger, holde dem orienteret om udviklingen og fremsætte anbefalinger for nye tiltag. Særlig opmærksomhed kræver problemet med at sikre de nødvendige forsyninger af grundstoffet uran til De Forenede Stater.

b) At fremskynde arbejdet, som for øjeblikket foregår inden for rammerne af det budget, som gælder universiteternes laboratorier, ved at sørge for at skaffe flere midler, hvis der er behov for det. Midlerne kan evt. komme fra privatpersoner, som er villige til at bidrage til denne sag, eller gennem samarbejde med industriens laboratorier, som er i besiddelse af det nødvendige udstyr.

Tyskland har stoppet salget af uran fra de tjekkoslovakiske miner, som landet nu havde overtaget. At Tyskland allerede har foretaget denne handling, skal måske ses på baggrund af, at den tyske viceudenrigsminister, von Weizsäcker, er tilknyttet Kaiser Wilhelm-instituttet i Berlin.

Her arbejder forskerne netop nu på at reproducere amerikanske videnskabsmænds resultater med hensyn til forskning i uran.

Med venlig hilsen
A. Einstein

Hiroshima 1945 atombombe ødelæggelser

80.000 døde, og 12 km² blev lagt øde, da en amerikansk atombombe udslettede hele Hiroshima i august 1945.

© Granger/Imageselect & Shutterstock

Brev 2

Princeton, USA, 25. marts 1945

Sir

Jeg skriver til Dem for at introducere dr. L. Szilard, som foreslår at sende Dem sine overvejelser og anbefalinger. Særlige omstændigheder, som jeg skal komme nærmere ind på senere, får mig til at handle således – på trods af at jeg ikke kender til indholdet af de overvejelser og anbefalinger, som dr. Szilard foreslår at sende til Dem.

I sommeren 1939 delagtiggjorde dr. Szilard mig i sine tanker og synspunkter med hensyn til urans potentielle betydning til forsvarsformål. Han var meget urolig ved tanken om de muligheder, som dette åbnede for – og ivrig efter at sikre sig, at De Forenede Staters regering gennem hans rådgivning skulle blive bekendt med farerne så snart som muligt.

Da jeg har kendt dr. Szilard længe, både fra hans videnskabelige arbejde og personligt, har jeg stor tillid til hans dømmekraft. Det er på basis af den dømmekraft – såvel som min egen – at jeg tog mig den frihed at henvende mig til Dem i forbindelse med dette emne.

De svarede på mit brev, som var dateret den 2. august 1939, ved at udnævne en komité under forsæde af dr. Briggs og indledte derved regeringens aktiviteter inden for dette felt.

Kravet om fortrolighed, som dr. Szilard nu arbejder under, tillader ham ikke at give mig oplysninger om sit arbejde.

Imidlertid forstår jeg, at den utilstrækkelige kontakt mellem de videnskabsfolk, som udfører dette arbejde, og de medlemmer af Deres kabinet, som er an­svar­li­ge for arbejdet, bekymrer ham.

Omstændighederne taget i betragtning anser jeg det for at være min pligt at introducere dr. Szilard til Dem. Samtidig udtrykker jeg håbet om, at De vil tage Dem tid til at give hans præsentation af sagen Deres personlige opmærksomhed.

Efterskrift

Einsteins brev nåede aldrig Roosevelt, der afgik ved døden den 12. april 1945. Manhattanprojektet, arbejdet med at skabe en amerikansk atombombe, som Einstein med sit brev havde været med til at sætte i gang, var da næsten til ende. Den 6. august 1945 eksploderede den første atombombe over den japanske by Hiroshima.

Einstein portrait
© IanDagnall Computing/Imageselect & Heritage Auction Galleries

Albert Einstein

Levetid: 1879-1955.

Nationalitet: Tysk-amerikaner.

Erhverv: Fysiker og videnskabsfilosof.

Civilstand: Gift to gange og far til en pige og to drenge.

Kendt for: Einstein udviklede i begyndelsen af århundredet relativitetsteorien, som gjorde op med Newtons mekaniske verdensbillede. Videnskabsmandens forskning i kernefysik banede vejen for skabelsen af atomvåben – en op­fin­del­se, som Einstein senere personligt udtrykte store be­tæn­ke­lig­he­der ved.