Shutterstock

Historisk Lynkursus: Hvem var filosoffen Konfutse?

"Gør aldrig imod andre, hvad du ikke ønsker, at de skal gøre mod dig," sagde Konfutse. Men hvem var han egentlig? Vi giver dig alt, hvad der er værd at vide, om den kinesiske filosof - og det tager kun 5 minutter.

Konfutse (551 f.Kr. - 479 f.Kr.): Blå bog

Født i: Qufu i Kina.

Studie: Musik, bueskydning, kørsel med stridsvogn, kalligrafi, matematik og religiøse ritualer.

Job: Politisk tænker, filosof, bogholder og embedsmand.

Mest kendte værk: “Analekterne”, en samling af Kong Fuzis læresætninger, nedskrevet af filosoffens disciple.

Civilstatus: Gift og far til tre.

Konfutse: De vigtigste tanker

Himlen sørger for orden!
Alt er styret af en guddommelig kraft kaldet Tian, kinesisk for Himlen. Tian sørger for naturens og universets orden og bestemmer alt, hvad der sker.

Traditioner, skikke og ritualer er derfor et udtryk for Himlen. “Tian er både, hvad verden er, og måden, hvorpå den er det”, sagde Konfutse.

Plads i hierarkiet forpligter
På samme måde som Himlen står over menneskene, står fyrsten over sine undersåtter. Blandt undersåtterne hersker der også et strengt hierarki: Manden bestemmer over hustruen, forældrene over børnene, og de ældre over de yngre.

For at opretholde orden og balance skal alle behandle mennesker, som står lavere i hierarkiet, med godhed og velvilje.

Eksempel er den bedste rettesnor
Samfundet er opbygget i et stramt hierarki, men bør ikke være styret af regler. I stedet skal mennesker lede og påvirke hinanden ved at udvise et godt eksempel, mente Konfutse.

En far skal fx vise sin søn den rette vej ved selv at opføre sig godt. Det samme gælder fyrsten, som bør vise moralsk overlegenhed i alt, hvad han gør. Moral er et bedre middel til at holde lov og orden i samfundet end straffe.

Hvis fyrsten regerer gennem straf, vil undersåtterne blot lære at undgå straffen. Hvis fyrsten derimod udviser moral, vil befolkningen efterligne ham.

Vigtigst af alt er det at udvise forståelse og medfølelse og at være mod andre på samme måde, som man selv gerne vil behandles. Gør aldrig imod andre, hvad du ikke ønsker, at de skal gøre imod dig.

Fyrstens personlige moral var derfor vigtigere end den rette herkomst, mente Konfutse. Frem for alt skulle fyrsten gengælde folkets troskab med retfærdighed og godhed.

3 højdepunkter for Konfutse

  • Filosoffen var født ind i shi-klassen, laget mellem aristokratiet og den øvrige befolkning. Konfutses status gav mulighed for fx et godt job som embedsmand i staten.

  • Udnævnelsen som byguvernør som 40-årig og senere en ministerpost udgjorde de to højdepunkter i Konfutses karriere i staten Lu. Loyalitet og dygtighed sikrede succesen.

  • Konfutse brugte list, da han i 498 f.Kr. forhindrede et kup imod Lu-herskeren. Filosoffen blev herefter rost for sin diplomatiske kløgt, viden og menneskekundskab.

...Og et lavpunkt

Skuffelsen var stor, da Konfutse opdagede, at hertugen af Lu gladeligt lod sig bestikke med hurtige heste og villige kvinder. Kort tid efter forlod filosoffen sin post i bitterhed.

Konfutse fik indflydelse på eksamen

... som var nødvendig for at gøre karriere som embedsmand i Kina. Filosoffen mente, at kundskaber og ikke familie og penge skulleafgøre den enkeltes chancer for at få jobbet.

Hans principper kom til at danne grundlag for et mere retfærdigt og ensartet eksamenssystem.

Abrikos-alteret står på det sted, hvor Konfutse efter overleveringen underviste sine disciple i hjembyen Qufu.

© Iamsnyg.com & Rolf Müller

Kun få ved om Konfutse, at ...

Konfutse arbejdede som fårehyrde, da han var i 20’erne. Familien var fattig efter faderens død, og den kommende filosof måtte tage sig de jobs, han kunne få.

Lønnen brugte Konfutse bl.a til at give sin mor en fin begravelse. På den måde viste han kærlighed og respekt for forældrene, hvilket var afgørende egenskaber i datidens Kina.