F. Hals, Louvre/Shutterstock

Hvem var filosoffen René Descartes?

"Jeg tænker, altså er jeg," sagde René Descartes. Men hvad er han ellers kendt for? Få et historisk lynkursus, der giver dig de vigtigste informationer om filosoffens liv.

René Descartes: Blå bog

Født i: La Haye, nu Descartes, i Midtfrankrig (1596-1650).

Studie: Læste jura, teknik, matematik og astronomi ved forskellige universiteter i Frankrig og Holland.

Job: Filosof, forfatter og lærer. Officer i hæren.

Mest kendte værker: “Medita­tioner over den første filosofi”.

Civilstatus: Ugift.

3 højdepunkter for Descartes

  • I 1628 flyttede Descartes til Holland. Her indledte han et lidenskabeligt kærlighedsforhold til tjenestepigen Helena.

  • I sine unge år rejste Descartes vidt og bredt. Bagefter vendte han hjem til sin fødeby. Her solgte han alle sine ejendele og investerede i stedet i aktier. Afkastet var så godt, at Descartes aldrig mere skulle mangle penge.

  • Descartes blev anerkendt i de højeste kredse. Han korresponderede med de kendte og kongelige og blev af selveste Solkongen, Ludvig 14., tildelt en særlig pension.

....Og et lavpunkt for Decartes

Descartes hadede kulde og mistrivedes derfor som privatlærer for Sveriges dronning Christina i det iskolde Stockholm. Efter få måneder fik han lungebetændelse og døde.

René Descartes: De vigtigste tanker

  • Intet er helt sikkert!

Descartes gjorde en dyd ud af at tvivle på alt. Især mente han, at sanserne er bedrageriske.

Fx kan voks føles som en hård klump i hånden, men det siger intet om, hvad stoffet er, da voks også kan være flydende. Ting sanset i drømme er jo heller ikke virkelige, påpegede filosoffen.

  • Gud findes alligevel

Selvom Descartes tvivlede på stort set alt, var han overbevist om, at Gud eksisterede. Da mennesker selv er ufuldkomne, kan de ikke forestille sig en fuldkommen Gud, mente filosoffen.

Siden Gud ikke kan være noget, som mennesker forestiller sig, må selve tanken om guddommen altså komme fra Gud selv, hævdede Descartes.

  • Sjæl og krop er adskilt

Sjælen og kroppen har intet med hinanden at gøre, mente Descartes.

Kroppen har fysisk form og findes, uanset om nogen ser den eller ej. Sjælen, som for Descartes udgøres af tanken eller bevidstheden, er der derimod ingen, der kan se eller sanse.

Kun det enkelte menneske ved, at den findes, fordi han eller hun tænker og føler. Teorien om en fuldstændig adskillelse mellem sjæl og krop gav dog Descartes en række problemer.

Blandt andet havde han svært ved at forklare, hvordan fysisk smerte førte til følelser som frygt og sorg.

For at forklare denne sammenhæng udviklede filosoffen en teori om, at sjæl og krop stod i forbindelse med hinanden gennem glandula pinealis, som er hjernens kogle-kirtel.

Da dette ikke løste problemet, fordi koglekirtlen jo er en del af kroppen, endte Descartes med at sige, at man bedst forstod sammenhængen mellem sjæl og krop, hvis man ikke tænkte for meget over det.

Descartes blev begravet på Adolf Fredrik-kirkegården i Stockholm, men blev senere flyttet til Frankrig. Kirken er af nyere dato, men har en mindeplade for Descartes.

© Iqqpema

Descartes fik indflydelse på matematik

... da han mente, at matematik i modsætning til meget andet var noget, man kunne analysere sig frem til og dermed være sikker på.

Filosoffen opfandt koordinatsystemet og udviklede analytisk geometri, bl.a. en metode til at udregne cirklers og trekanters areal.

De færreste ved om Descartes, at

... han som 23-årig fik en række visioner. Filosoffen kunne ikke fordrage kulde. Han trak sig derfor en kold aften i november 1619 tilbage til et værelse, hvor der stod en velopvarmet kakkelovn.

Her fik filosoffen tre syner, der viste, hvordan han kunne forny matematik og videnskab, og hvordan al viden hang sammen. Kort efter formulerede han sin berømte sætning “Jeg tænker, altså er jeg”.