International Institute of Social History

Hvem var ideologen Karl Marx?

"Religion er opium for folket", sagde Karl Marx, men hvem var manden bag ordene egentlig? Få et historisk lynkursus, der giver dig de vigtigste informationer om ideologens liv.

Karl Marx: Blå bog

Født i: Trier i Tyskland (1818-1883).

Studie: Filosofi, litteratur og økonomi ved universiteter i Bonn, Berlin og Jena.

Job: Politisk tænker, filosof, forfatter og journalist.

Mest kendte værker: Kapitalen, et bogværk i tre bind, samt kampskriftet Det kommunistiske manifest.

Civilstatus: Gift og far til syv børn.

Karl Marx: De vigtigste tanker

Arbejde skaber værdierne
Når folk køber varer, skovler fabriksejeren penge ind. Det er uretfærdigt, siger Marx, for varerne har kun værdi, fordi arbejderen har forarbejdet dem.

Når fabriksejeren tager mere for varen, end han giver arbejderne i løn, udnytter han sine folk for selv at skaffe sig profit, siger Marx.

Herskerne styrer tankerne
Kunst og kultur bygger ikke på kunstnerens selvstændige tanker. I stedet er de udtryk for herskernes tanker, siger Marx.

Når heltene i skuespil fx fremstilles som flittige og loyale, er det, fordi fabriksejerne ønsker, at arbejderne skal opføre sig sådan. Religion er skabt for at aflede arbejdernes opmærksomhed og er opium for folket, siger Marx.

Klasserne vil forsvinde
Samfundet er præget af modsætninger mellem de forskellige klasser, især mellem kapitalisterne, som ejer jord og maskiner, og arbejderne, som må sælge deres arbejdskraft.

Modsætningsforholdet vil vokse og til sidst ende med, at arbejderne laver en revolution, forudsagde Marx.

Efter revolutionen vil de oprette en stat, så deres ledere med hård hånd kan afskaffe kapitalismen. Når det er sket, vil de afskaffe klasserne og lade alle eje alt i fællesskab.

Da alle modsætninger skyldes ulighed mellem klasserne, er der ingen konflikter i det klasseløse samfund, og statsmagten er derfor overflødig.

I stedet vil arbejderne oprette små kommuner, som skal stå for den daglige ledelse af lokalsamfundet. Marx mente, at alle lande med tiden ville blive socialistiske.

Uden stater og nationer vil landegrænser være overflødige, mente Marx, der også antog, at den verdensomspændende socialisme vil afskaffe både krig og fattigdom.

3 højdepunkter for Karl Marx

  • Marx’ studentertid var munter. Den unge Karl boltrede sig i politiske foreninger, men var også meget aktiv i studenternes drikkeklub, hvor han formøblede en del af familieformuen.

  • Baronessen Jenny von Westphalen var Marx’ store kærlighed, og trods den adelige families indledende modstand gengældte Jenny hans følelser. I 1843 blev parret gift.

  • I 1848 skyllede en bølge af oprør hen over Europa, og alt tydede på, at Marx’ drømme om en revolution skulle gå i opfyldelse. Han fulgte begivenhederne beruset i begejstring.

...Og et lavpunkt for Marx

  • I 1849 flyttede Marx med familien til London, hvor de levede i stor fattigdom. På grund af de kummerlige forhold døde tre af Marx’ i alt syv børn, inden de var fyldt to år.

Karl Marx fik indflydelse på kommunismen

Det kommunistiske manifest, et politisk kampskrift, som Marx skrev sammen med Friedrich Engels, dannede grundlaget for de kommunistiske partier.

Marx har dog senere kritiseret fortolkninger af hans lære med ordene “Er der noget, jeg ved, jeg ikke er, så er det marxist”.

På Chethams Bibliotek i Manchester forberedte Marx Det kommunistiske manifest.

© Alamy/Imagese & Iamsnyg.com

De færreste ved om Karl Marx

Karl Marx som dreng blev formanet af sin mor til at skifte undertøj mindst en gang om ugen, men han hørte aldrig efter.

Heller ikke som voksen gjorde tænkeren et stort nummer ud af sin personlige fremtræden og hygiejne. “At vaske sig, soignere sig og skifte sengetøj er noget, han sjældent gør”, skrev en politispion om tænkeren, der ved sin død efterlod sig en lejlighed rodet til i aviser og cigaraske.