International Institute of Social History
Karl Marx

Karl Marx forudsagde revolutionen

Den preussisk-fødte filosofistuderende skrev oprørt om industrialiseringens økonomiske ulighed og brutale vilkår for den nye arbejderklasse - og hans farlige tanker om et radikalt nyt politisk system sendte ham snart på flugt.

Som ung radikal filosofistuderende begyndte Karl Marx at skrive artikler i “Rheinische Zeitung”, hvor han kritiserede den konservative regering i Preussen.

Da avisen blev forbudt, flyttede Marx til Paris, hvor han sluttede sig til en anden oppositionel avisredaktion, som dog også snart blev lukket af myndighederne.

“Proletarer i alle lande, foren jer”. Marx og Engels i “Det kommunistiske manifest”.

I den første halvdel af 1840’erne blev han ven med Friedrich Engels, der var søn af en tysk fabriksejer i England.

De to mænd flyttede senere til Bruxelles, hvor de blev medlemmer af en hemmelig socialistisk forening.

Sammen begyndte de at arbejde på en tekst, som i 1848 blev udgivet under titlen “Det kommunistiske manifest”.

Den politiske uro, der spredte sig i flere europæiske lande, blev ikke forårsaget af Marx og Engels’ skrift, som forudsagde revolutionen.

“Das Kapital” var Marx’ store hovedværk, men de to sidste bind blev først udgivet efter hans død.

© Zentralbibliothek Zürich

Men skriftet førte til, at Marx blev tvunget til at flygte fra by til by, inden han kunne slå sig ned i London med sin familie.

Gennem resten af sit liv fortsatte Marx med at skrive til forskellige aviser, samtidig med at han arbejdede på sin bog “Kapitalen”, som blev færdiggjort af Engels efter Marx’ død i 1883.

Fra land til by

Industrialiseringen i løbet af 1800-tallet medførte, at mange fra landet flyttede ind til byerne for at blive lønarbejdere.

Samtidig voksede de økonomiske kløfter i samfundet, idet den effektive fabriksproduktion gjorde virksomhedsejerne rige, mens deres ansatte knap kunne forsørge deres familier.

Disse forhold så Friedrich Engels på nært hold på sin fars tekstilfabrik i Manchester, og han beskrev siden forholdene i bogen “Arbejderklassens forhold i England i 1844”.

Mens fabriksejerne tjente formuer, var den gennemsnitlige arbejder i 1800-tallet og begynd­elsen af 1900-tallet ludfattig.

Shutterstock

Som en reaktion på de konservative europæiske regeringer udvikledes der i flere lande bevægelser, som ville skabe samfundsændringer – enten gennem reformer eller revolution.

I disse kredse fik Marx’ vision om et kommunistisk samfund, hvor arbejderklassen tager magten, stor indflydelse.

Hvad skete siden?

Efter den fransk-tyske krig i 1870-1871 blev Pariserkommunen grundlagt i den franske hovedstad som en protest mod den konservative regerings kapitulation til tyskerne.

Karl Marx skrev på et manifest om, hvordan hans åndsfæller i kommunen skulle agere.

Skriftet nåede imidlertid ikke at blive trykt, før Pariserkommunen blev knust af franske regeringstropper i maj 1871.

  • 1885: To år efter Karl Marx’ død udgives andet bind af hans livsværk “Kapitalen” – redigeret af Friedrich Engels. Det tredje bind, ligeledes redigeret af Engels, udkommer i 1894.
  • 1917: Vladimir Lenins bolsjevikker griber magten i Rusland og udformer en politik, der bl.a. er baseret på Marx’ idéer om kommunismen. Lenin tilføjer dog også sine egne tanker om, at en elite må styre samfundet.
  • 1919: Efter 1. verdenskrigs afslutning får Karl Marx’ fødeland, Tyskland, med valget af Friedrich Ebert for første gang en socialdemokratisk regeringschef. Partiet forbydes i 1933 af nazisterne.