Napoleon Sarony - Library of Congress, Wikimedia Commons
Oscar Wilde.

Oscar Wilde klædte victoriatiden af

Ingen kunne som den lapsede og sarkastiske Oscar Wilde udstille victoriatidens dobbeltmoral og snobberi. Og den britiske overklasse elskede ham for det. Verden lå for hans fødder – lige indtil han forførte sønnen af en markis.

Vidste du, at Oscar Wilde mod sin vilje “opfandt” den homoseksuelle mand, og at han døde fattig og forpint i eksil?

Bliv klogere på manden, der skrev mesterværket Dorian Grays billede.

Ung Oscar Wilde

En ung og skakternet Oscar Wilde – før han tillagde sig sin mere farverige og dramatiske garderobe.

© Hills & Saunders

Hvordan var Oscar Wildes opvækst?

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde kom til verden i 1854 og havde en privilegeret opvækst på en af Dublins fineste adresser i et ellers fattigt og forarmet Irland. Begge hans forældre var markante skikkelser.

Faren, sir William Wilde, var et berømt og agtet multitalent – Irlands førende øre- og øjenkirurg, men også en anerkendt ekspert i bl.a. arkæologi, irsk folklore og den irske forfatter Jonathan Swift.

Oscars mor, Jane, var en særdeles fremtrædende irsk nationalist og digter, der gentagne gange kom på kant med loven på grund af sit anti-engelske forfatterskab, hvor hun skrev under pseudonymet “Speranza”.

Jane Wilde afholdt gerne “saloner” – møder, hvor tidens kunst og litteratur blev endevendt, og blandt husets mange gæster fandtes kunstnere, læger og flere fremtrædende intellektuelle.

Stik imod tidens ånd blev Oscar og hans to søskende ikke parkeret hos en guvernante eller barnepige – de fik lov til at blande sig med og spise sammen med gæsterne.

Middagsselskaberne lærte dem tidligt at værdsætte intellektuelle og vittige samtaler – ikke mindst unge Oscar, som sugede lærdom og samtalekunst til sig med stor iver.

Hvilke forfattere inspirerede Oscar Wilde?

Wilde blev optaget på Magdalen College i Oxford i 1874 som 20-årig, hvor han studerede klassiske sprog og oldtidshistorie. I Oxford fandt han alt, hvad han søgte – et intellektuelt miljø, der kunne stimulere ham, og et publikum, som han kunne demonstrere sit vid og sine talegaver overfor.

Under studierne fandt han sine litterære forbilleder i særligt de engelske forfattere John Ruskin og Walter Pater, der begge fremhævede kunsten som andet og mere end et middel til at forsøde livet. Kunsten var livet.

“Tilgiv altid dine fjender – intet irriterer dem mere”. Oscar Wilde

Oscar Wilde var fast besluttet på at følge Paters opfordring om “at brænde med en altid ædelstenslignende flamme” – altså at leve livet til fulde.

Om aftenen holdt han gerne soirées på sit værelse i Oxford, hvor åndfuldheder blev udvekslet i tykke tobakståger og under rigeligt indtag af gin- og whiskycocktails i venetiansk glas.

Rummet var rigt dekoreret med kunstgenstande, og Wilde blev kendt for sin koketterende bemærkning: “Åh, kunne jeg blot leve op til mit blå porcelæn!”

Det kunne han uden problemer. Wilde aflagde sig sin irske accent til fordel for overklasse-engelsk og begyndte at iklæde sig overdådige gevandter som fx en opsigtsvækkende gul vest, knæbukser, silkestrømper og en vajende påfugle-fjer i sin storbræmmede hat.

Wilde gjorde så stor en dyd ud af sit image som lapset levemand, at hans studiekammerater tvivlede på, at han kunne klare eksamen.

Men ikke alene dimitterede Oscar Wilde, han bestod med udmærkelse og vandt også i 1878 en eftertragtet pris med sit digt “Ravenna”.

Hvor skrev han “The Importance of Being Earnest”?

Efter Oxford var tiden inde til at indtage Londons kulturelle og litterære scence – og ikke mindst gøre sig bemærket, berømt og berygtet i overklassens fine saloner.

Oscar Wilde

Den altid selviscenesættende Wilde boblede af sarkastisk vid og er en af historiens mest citerede forfattere.

© Napoleon Sarony, 1882

Oscar Wilde havde altid et svar parat

Den charmerende og vittige Wilde blev hurtigt så feteret og efterspurgt, at selv prinsen af Wales opsøgte ham, i erkendelse af at “hvis man ikke kendte Wilde, kendte man ingen”.

Sideløbende med sit ekstravagante selskabsliv skrev Wilde sine berømteste værker i løbet af kun fem år, bl.a. sin eneste roman, Billedet af Dorian Gray”, udgivet i 1890.

Wildes favoritgenre var dog komedier og skuespil, hvor han med en blanding af satire og poesi spiddede det victorianske samfunds dobbeltmoral.

En af hans venner har efter sigende sagt, at “en farce skal være som en mosaik”, hvortil Oscar Wilde svarede: “Nej, den skal være som et pistolskud”. Og man skulle ikke være i tvivl om, hvem pistolen var rettet mod!

Således heller ikke i komedien “The Importance of Being Earnest” fra 1895, der på dansk går under navnet “Bunbury” og formentlig betragtes som Oscar Wildes største mesterværk.

Heri udstiller han med ætsende vid snobberiet, hykleriet og det absurde i at insistere på navne og titler som målestok for en persons værdi.

I komedien spiller Wilde på, at ordet “Earnest” er flertydigt: Som afart af navnet Ernest, i betydningen oprigtig og ikke mindst som victoriatidens slang for homoseksuel.

På det tidspunkt blev seksuelle handlinger mellem personer af samme køn anset som “unaturlige” og betragtet som en alvorlig forbrydelse, der kunne føre til fængselsstraf eller sågar dødsstraf.

Hvad handler “Billedet af Dorian Gray” om?

Oscar Wildes roman om den smukke Dorian Gray blev udgivet første gang i 1890 som en novelle og siden udbygget.

I romanen er den forfængelige Dorian Gray i færd med at lade sig portrætmale af kunstneren Basil Hallward, da en lord Henry Wotton kommer forbi. Han introducerer Gray for en filosofi om, at det eneste, der er værd at stræbe efter i livet, er at opleve alle former for nydelse og skønhed.

Dorian Gray ønsker at bevare sin ungdom og skønhed for evigt og sælger sin sjæl for at opnå det. Mens han hengiver sig til et liv med udskejelser og moralsk fordærv, ældes og forvrænges portrættet som en fysisk manifestation af hans indre, mens Dorian selv forbliver ungdommelig og smuk.

Dorian Grays billede

Bogen om den smukke Dorian Gray fik en hård medfart af de konservative i England, der mente, at den rummede “stærkt homoerotiske undertoner”.

© Three Sirens Press

Wilde skrev senere om værket, at det indeholdt meget af ham selv:

“Basil Hallward er den, jeg tror, jeg er. Lord Henry er, hvad andre tror om mig. Og Dorian er, hvem jeg gerne vil være”.

Var Oscar Wilde homoseksuel?

Oscar Wilde var homoseksuel i en tid, hvor det var forbudt og forbundet med skam at være det.

Han klædte sig farverigt efter tidens standarder. Han var langhåret, forfængelig og talte affekteret. Og så skyede han med stor ildhu victoriatidens klassiske “mandige” dyder som fx udendørs sport. Han fremhævede selv et spil domino på en udendørs café som sin mest strabadserende bedrift.

Wildes stil og væremåde var ifølge oxfordprofessor og Wilde-kender Sos Eltis så karakteristisk, at han kom til at “stå model” til eftertidens karikerede og selvfølgelig groft generaliserede arketype på en homoseksuel mand.

Oscar Wilde & Alfred Douglas

Oscar Wilde og den unge, adelige “Bosie” (th.) dannede åbenlyst par, hvilket førte til, at Wilde blev trukket i retten.

© Wikimedia Commons

Helt frem til 1930’erne kaldte de britiske havnearbejdere en homoseksuel mand en “Oscar”.

Wilde havde næppe brudt sig om etiketten, eftersom hans livsmission netop var at udfordre konventioner og snævre rammer.

Ifølge vennekredsen var Oscar Wilde i øvrigt den sidste, der opdagede, at han var homoseksuel. Wildes barnebarn, Merlin Holland, der har skrevet hans biografi, har minutiøst gennemgået brevudvekslinger fra Wildes ungdom og fandt kun eksempler på flirteri med – og stormende forelskelse i – kvinder.

I 1884 giftede Oscar Wilde sig med Constance Lloyd, der var datter af en fremtrædende irsk advokat. De fik to børn sammen, Cyril og Vyvyan, der blev født i 1885 og 1886.

I breve beskriver Oscar Wilde sit ægteskab som lykkeligt, og ifølge Holland tydede intet på, at han på det tidspunkt var bevidst om den homoseksualitet, der senere skulle blive så skæbnesvanger.

Hvorfor blev Oscar Wilde arresteret?

I begyndelsen af 1890’erne indledte Wilde en åbenlys romance med den unge lord Alfred Douglas – og skabte sig en magtfuld fjende i Douglas’ far, markisen af Queensberry.

Markisen var rasende over sønnens forhold til den lapsede Wilde, og i februar 1895 sendte han et åbent kort til Oscar Wildes klub, hvori der stod: “Til Oscar Wilde, der poserer som somdomit”.

“Jeg rejser aldrig uden min dagbog. Man skal altid have noget sensationelt at læse i toget”. The Importance of Being Earnest, 1895.

I victoriatidens England var herreklubberne det sociale samlingspunkt og sladdercentral for overklassens mænd, så brevet var en åben krigserklæring, der ikke kunne stå uimodsagt – også selvom den nedladende term for homoseksuel, sodomit, var stavet forkert.

Oscar Wilde, som var på toppen af sin popularitet og måske beruset af sin succes, valgte som modsvar at lægge sag an mod markisen for bagvaskelse – med katastrofale konsekvenser.

Alt for mange vidner kunne berette om Wildes udsvævende liv og forhold til mænd, så Wilde tabte sagen mod markisen og fandt hurtigt efter sig selv på anklagebænken anklaget for homoseksualitet og amoralsk levnedsførelse.

I sin fyldige forsvarstale hævdede han, at forholdet til de nævnte mænd udelukkende var af venskabelig karakter. Og i forhold til anklagen om, at hans skriverier nærmest dampede af homoerotik og skørlevned, insisterede han på, at kunst umuligt kunne være moralsk eller amoralsk – i så fald skulle såvel Platon som Shakespeare også på anklagebænken!

Note fra markisen af Queensberry

Markisen af Quensberry anklagede i et åbent brev Oscar Wilde for sodomi – datidens term for homoseksualitet.

© National Archive

Men lige lidt hjalp det. Oscar Wilde blev dømt til to års tvangsarbejde – en straf, som den rasende markis mente, var alt for mild.

Hvordan var tiden i fængsel for Oscar Wilde?

Opholdet i fængslet knækkede den detroniserede levemand.

Hans kulørte, flagrende gevandter blev udskiftet med en fængselsdragt, foie gras og hummer med bønner og vælling, og hans faste følgesvende – pennen og bøgerne – blev erstattet med trædemøllen, som den ellers så magelige litterat måtte trampe i i timevis.

Efter et års indespærring skrev Oscar Wilde et desperat brev til indenrigsministeren i håb om tidlig løsladelse:

“I mere end tretten frygtelige måneder nu har jeg ikke haft menneskelig kontakt af nogen art; uden skrivemateriale, hvis brug kan hjælpe med at distrahere sindet; uden passende eller tilstrækkelige bøger, så afgørende for enhver litterær mand, så afgørende for bevarelsen af mental balance”.

Han fik pen og papir og lov at læse udvalgte bøger, men han måtte udstå samfulde to år af sin straf. Da han kom ud, mødte kun de mest trofaste venner op. Alle andre havde vendt ham ryggen.

Hvordan døde Oscar Wilde?

Efter fængselsstraffen forlod Oscar Wilde England og levede sine sidste år i eksil i Paris. Her forsøgte han under forskellige pseudonymer at genopbygge sit liv og sin karriere, men hans storhedstid var bag ham, og han måtte forlade sig på gode venners økonomiske hjælp.

Oscar Wilde på sit dødsleje

Oscar Wilde på sit dødsleje. Bag ham anes det tapet, som han angiveligt mente, var så gyseligt, at enten han eller det måtte lade livet.

© Maurice Gilbert

Wilde tabte modet: “Jeg skrev, da jeg ikke kendte livet. Nu, da jeg kender meningen med livet, har jeg intet mere at skrive”.

Den 30. november 1900 udåndede Oscar Wilde på et hotelværelse i Paris efter et kort, smertefuldt sygdomsforløb. Rygterne tilskrev straks dødsfaldet “de dekadentes sygdom” – syfilis, hvad der også havde harmoneret med Wildes opsigtsvækkende liv.

Virkeligheden var dog mere prosaisk. I dag mener lægerne, at Oscar Wilde pådrog sig en alvorlig ørebetændelse og efterfølgende meningitis, hvilket kostede ham livet.

Efter sigende var Oscar Wildes sidste ord, inden han døde, rammende for hans kompromisløse hyldest til æstetikken. Da han lå i sengen på sit yderste, faldt blikket på værelsets grimme tapet, og han bemærkede mellem smertetrækningerne: “Én af os må lade livet”.

Wilde fik en skrabet begravelse i en lejet grav uden for Paris’ mure. Først ni år senere, da konkursgælden var betalt ved salg af hans værker, fik vennen Robert Ross råd til at få ham flyttet til hans nuværende gravsted på Père-Lachaise-kirkegården i Paris.