Wassily Kandinsky/Public Domain
Komposition V

Hvem malede det første abstrakte maleri?

Traditionelle portrætter og landskabsmalerier blev gemt langt væk, da en russisk kunstmaler omkring 1900-tallets begyndelse besluttede, at kunst ikke behøver forestille noget, vi kan genkende.

“Det er vitterligt verdens første abstrakte maleri, for dengang malede ikke en eneste kunstmaler i den abstrakte stil. Det er er et historisk maleri”.

Sådan skrev den russiske maler og kunstteoretiker Wassily Kandinsky i 1935 om et af sine malerier i et brev til ejeren af et kunstgalleri i New York. Ordene var ikke grebet ude af den blå luft, for ifølge mange kunsthistorikere er Kandinsky fader til den abstrakte malerkunst, som blev født i begyndelsen af 1900-tallet.

En ny kunstart bliver født

Det maleri, som Kandinsky omtalte i sit brev, er Composition V. Værket blev udstillet i München i 1911, og Composition V var dermed det første abstrakte maleri, der nåede ud til et bredt publikum.

Maleriet var den fysiske inkarnation af et nyt kunstnerisk udtryk – den abstrakte kunst – som Kandinsky selv havde omtalt i et manifest fra 1909, hvori han beskrev den nye kunstretning og forklarede dens ideologiske fundament.

Et hovedpunkt i manifestet er, at den abstrakte kunst bruger et visuelt sprog i form af mønstre, farver og linjer til at skabe kompositioner, der ikke er bundet af den verden, vi ser omkring os.

Komposition V

Tre af Kandinskys værker blev beslaglagt og destrueret af nazisterne i 1930'erne, men Composition V overlevede.

© Wassily Kandinsky/Public Domain

Andre malede også abstrakt

Mens Kandinsky malede Composition V, var også andre kunstnere i gang med at fremstille værker med elementer, der i dag ville blive betegnet som abstrakt kunst.

Selvom Kandinsky af mange beskrives som den første abstrakte maler, er det altså svært entydigt at tildele ham den titel, fordi nye kunstretninger ofte opstår gradvist over tid og kan være resultatet af en kollektiv udvikling i en bestemt retning.

Robert Delaunay, Mikhail Larionov, Natalia Goncharova, Kazimir Malevich og Hilma af Klint er andre fremtrædende kunstnere, som ligeledes var pionerer inden for den abstrakte kunst.

LÆS OGSÅ: Jackson Pollock: Døddrukken dryp-maler satte kunsten fri