Hvorfor har jøder tyske efternavne?

Jøderne skulle tilnærme sig den kristne kultur.

Det kejserlige bureaukrati i Wien forlangte i 1787, at de østrigske jøder tog efternavne ligesom rigets kristne undersåtter.

Hidtil havde jøderne i Centraleuropa brugt patronymer, fx “søn af Samuel”.

Jøderne skulle tilnærme sig den kristne kultur

Men samtidig med at undertrykkende jødelove blev ophævet i Østrig, krævede staten, at de tilnærmede sig det kristne flertals kultur.

Jøderne måtte finde på efternavne.

Andre tyske stater indførte samme regel efter 1787, og herfra bredte navnene sig via sproget jiddisch.

Denne tyske dialekt med mange hebraiske ord blev talt af jøder i hele Central- og Østeuropa.