Shutterstock

Hvorfor siger militæret “Roger”?

Under 2. verdenskrig blev radiobeskeder mere og mere udbredt, og man skulle derfor finde et kodeord for det gamle morsesignal "received".

Før radiokommunikation blev almindelig, brugte amerikansk og britisk militær morsekode til at kommunikere.

Modtagne beskeder blev typisk besvaret med koden for bogstavet “r” for “received” (modtaget, red.) for at bekræfte, at beskeden var modtaget og forstået.

Ved begyndelsen af 2. Verdenskrig blev morsekode erstattet af tovejs talebeskeder via radio, og hærledelsen hos de allierede måtte finde et alternativ til “r” af frygt for, at bogstavlyden ville blive overhørt eller misforstået i de skrattende radiobeskeder.

Valget faldt på “Roger”, som svarede til bogstavet “r” i datidens fonetiske alfabet.

Fra militæret gled brugen af “Roger” senere over til civil radiokommunikation i løbet af 1950’erne.

Det moderne fonetiske alfabet, som blev vedtaget i 1956, bruger i øvrigt “Romeo” for “r”.

Derfor er “Roger” i nogle sammenhænge – fx hos den australske flåde – blevet skiftet ud med “Romeo”.