Lincoln var præsident i perioden 1861-1865, og var en frontfigur i kampen mod slaveriet. Da han blev valgt, frygtede Syd­staterne, at slaveriet ville blive ophævet.

Amerikanske præsidenter: Se præsidentrækken

I 1789 tiltrådte den første amerikanske præsident, George Washington. Siden har Det Hvide Hus rummet en lang række magtfulde mænd, der på skift har varetaget opgaven som Amerikas præsident.

27. oktober 2016 af Lars Thomas og Else Christensen

I 1775 gjorde en del af de nordamerikanske kolonier oprør mod det britiske styres told og handelsmonopol.

Den nordamerikanske frihedskrig var en realitet. Året efter, den 4. juli, 1776, underskrev udsendinge fra 13 kolonier Uafhængigheds­erklæringen.

Trods militær underlegenhed lykkedes det oprørerne at tilføje briterne alvorlige nederlag, og i 1783 måtte Storbritannien anerkende de 13 koloniers uafhængighed. Staterne sluttede sig sammen i en løs union, og i 1789 tiltrådte den første amerikanske præsident, George Washington.

George Washington

Embedsperiode: 1789-1797

Parti: Partiløs

Mest kendt for: George Washington blev idealet for alle efterfølgende amerikanske præsidenter. 

John Adams

Embedsperiode: 1797-1801

Parti: Føderalist

Mest kendt for: Adams oprettede et flådeministerium og blev derfor kendt som den amerikanske flådes fader.

Thomas Jefferson

Embedsperiode: 1801-1809

Parti: Det Demokratisk-Republikanske Parti

Mest kendt for: Han købte de franske kolonier vest for Mississippi-floden og fordoblede derved USA’s areal.

Thomas Jefferson

Jefferson var en af de største reformatorer og tænkere i USA’s historie.

Han var hoved­manden bag Uafhængighedserklæringen og legemliggørelsen af oplysningstidens dannelsesideal – han var både opfinder, landmand, musiker og videnskabsmand.

Jeffersons­ visioner om individets rettigheder formede den nye nation og spredte sig til resten af verden.

James Madison 

Embedsperiode: 1809-1817

Parti: Det Demokratisk-Republikanske Parti

Mest kendt for: Madison førte krig mod briterne, der forhindrede amerikansk samhandel med Napoleons Frankrig.

James Monroe 

Embedsperiode: 1817-1825

Parti: Det Demokratisk-Republikanske Parti

Mest kendt for: Monroedoktrinen, der slog fast, at USA ikke ville acceptere europæisk indblanding i Amerika. 

John Quincy Adams 

Embedsperiode: 1825-1829

Parti: Det Demokratisk-Republikanske Parti

Mest kendt for: Adams søsatte en ambitiøs plan, der forbedrede USA’s veje, skoler og bankvæsen.

Andrew Jackson

Embedsperiode: 1829-1837

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Jackson tvangsflyttede 125.000 indianere. Tusindvis af dem døde under rejsen mod vest. 

Jackson blev den første folkevalgte præsident, førhen havde Kongressen opstillet kandidaterne. Han var nybygger med kort skolegang, og de ledende kredse anså ham for at være en bondeknold. Folket så ham som en af deres.­

Martin Van Buren 

Embedsperiode: 1837-1841

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Han forsøgte at styre USA gennem en voldsom økonomisk krise i 1837, men øgede inflationen. 

William Henry Harrison 

Embedsperiode: 1841

Parti: Whigpartiet

Mest kendt for: Harrison døde af lungebetændelse en måned efter indsættelsen. Sygdommen fik han af forfængelighed.

Han kom til sin indsættelse en kold dag i marts uden hat og jakke ­– og talte i to timer for at bevise sit intellekt.

John Tyler

Embedsperiode: 1841-1845

Parti: Whigpartiet

Mest kendt for: Han var vicepræsident, da Harrison døde, og blev USA’s første ikke-folkevalgte præsident. Annekterede i 1845 staten Texas.

James Knox Polk

Embedsperiode: 1845-1849

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Under præsident Polk voksede USA mere end på noget andet tidspunkt.

Det enorme Oregon-territorium blev efter lange forhandlinger overladt til USA af England. Unionen optog Texas, hvilket førte til krig mod Mexico.

Krigen betød, at USA erobrede Californien, New Mexico og Arizona.

Zachary Taylor

Embedsperiode: 1849-1850

Parti: Whigpartiet

Mest kendt for: Zachary Taylor fik afværget en borgerkrig mellem Sydens slavestater og de slavefrie stater i nord.

Millard Filmore

Embedsperiode: 1850-1853

Parti: Whigpartiet

Mest kendt for: Fillmore sendte flåden til Japan og åbnede landet for handel med Vesten ved hjælp af kanonbådsdiplomati.

Franklin Pierce

Embedsperiode: 1853-1857

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Støttede en lov, som tillod slaveri i Kansas og Nebraska, hvilket kastede områderne ud i blodige stridigheder.

James Buchanan

Embedsperiode: 1857-1861

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Nægtede at gå i krig mod de Sydstater, der løsrev sig fra Unionen i den sidste del af hans regeringstid.

Abraham Lincoln

Embedsperiode: 1861-1865

Parti: Republikaner og senere National Union Party

Mest kendt for: Lincoln var en frontfigur i kampen mod slaveriet. Da han blev valgt, frygtede Syd­staterne, at slaveriet ville blive ophævet.

De reagerede ved at forlade unionen og udløste dermed Den amerikanske Borger­krig, der ændrede nationen fundamentalt: Staterne gik fra at være en løs union til at være Amerikas Forenede Stater.

Men ikke alle billigede den udvikling. I et teater­ trak en skuespiller sin pistol og dræbte Lincoln.

Andrew Johnson

Embedsperiode: 1865-1869

Parti: Demokrat og National Union Party

Mest kendt for: Da Lincoln blev myrdet, overtog vicepræsident Johnson præsident-posten og købte Alaska af Rusland.

Ulysses Simpson Grant

Embedsperiode: 1869-1877

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Fortsatte processen med at integrere de besejrede Sydstater i USA igen efter borgerkrigen.

Rutherford Birchard Hayes

Embedsperiode: 1877-1881

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Hayes satte en stopper for partiernes magtmisbrug. Før havde det vindende parti altid belønnet sine støtter med offentlige jobs.

James Abraham Garfield

Embedsperiode: 1881

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Garfield nåede kun at få vedtaget ganske få nye love, fordi en attentatmand myrdede ham efter seks måneder på posten.

Chester Alan Arthur

Embedsperiode: 1881-1885

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Chester Arthur fortsatte Hayes’ reformer af de offentligt ansattes forhold.

Grover Cleveland

Embedsperiode: 1885-1889

Parti: Demokrat

Mest kendt for: For at undgå, at statens udgifter steg, nedlagde Cleveland veto hele 584 gange. Det er rekord.

Benjamin Harrison

Embedsperiode: 1889-1893

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Harrison begrænsede store firmaers muligheder for at slå sig sammen og presse priserne op.

Grover Cleveland

Embedsperiode: 1893-1897

Parti: Demokrat

Mest kendt for: I præsident Clevelands anden embedsperiode blev USA ramt af tårnhøj arbejdsløshed, og 500 banker krakkede.

William McKinley

Embedsperiode: 1897-1901

Parti: Republikaner

Mest kendt for: USA udkæmpede i 1898 en kort krig mod Spanien. Amerikanerne vandt Filippinerne og Puerto Rico og blev en stormagt.

Theodore Roosevelt

Embedsperiode: 1901-1909

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Theodore Roosevelt var drivkraften bag anlæggelsen af Panamakanalen.

“Teddy” Roosevelt nød så stor folkelig opbakning, at han kunne regere på tværs af Kongressen.

Magten brugte han til at bekæmpe storindustriens magtmisbrug og sikre befolkningens levevilkår.

Udenrigspolitisk anlagde han den imperialistiske linje, USA fulgte i resten af århundredet.

William Howard Taft

Embedsperiode: 1909-1913

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Taft ændrede loven, så senatorer nu blev valgt direkte af befolkningen og ikke af de lovgivende forsamlinger.

Woodrow Wilson 

Embedsperiode: 1913-1921

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Wilsons tid i embedet blev præget af første verdenskrig. Hans store projekt var at sikre en retfærdig fred baseret på “De 14 Punkter” (bl.a. frihandel, nedrustning og oprettelsen af Folkeforbundet, forløberen for FN).

Men under fredsforhandlingerne i 1919 blev “De 14 Punkter” udvandet, og Kongressen stemte imod USA’s indtræden i Folkeforbundet.

Warren Gamaliel Harding

Embedsperiode: 1921-1923

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Harding døde midt i sin embedsperiode og huskes kun for korruption og vennetjenester.

Harding var stærkt optaget af moral og religion, men kort efter hans død krakelerede billedet. Det kom frem, at han var storforbruger af kvinder og alkohol. Hans politik blev gerne til over et spil poker.

Calvin Coolidge

Embedsperiode: 1923-1929

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Coolidge var ultra-liberal i sin økonomiske politik og lod markedskræfterne rase.

Herbert Clark Hoover

Embedsperiode: 1929-1933

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Da den økonomiske depression brød ud, nægtede han at gribe ind for at afhjælpe fattigdommen.

Franklin Delano Roosevelt

Embedsperiode: 1933-1945

Parti: Demokrat

Mest kendt for: USA’s længst siddende præsident overvandt den økonomiske krise ved at poste enorme summer i byggeprojekter.

Roosevelt overtog embedet, da Depressionen var på sit højeste. Han anså statslig indgriben for den eneste løsning og gennemførte “New Deal”, der omfattede sociale og økonomiske reformer og offentlige arbejder.

Harry S. Truman

Embedsperiode: 1945-1953

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Kort før 2. verdenskrigs afslutning gav Truman ordren til at kaste atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.

Dwight David Eisenhower

Embedsperiode: 1953-1961

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Eisenhower byggede moderne motorveje og truede Kina med atomvåben for at få afsluttet koreakrigen.

John Fitzgerald Kennedy

Embedsperiode: 1961-1963

Parti: Demokrat

Mest kendt for: John F. Kennedy undgik at udløse 3. verdenskrig, da Sovjet var i gang med at opstille atomraketter på Cuba.

Lyndon Baines Johnson

Embedsperiode: 1963-1969

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Johnson sendte amerikanske landtropper til Vietnam med det resultat, at krigen blev både lang og blodig.

Richard Milhous Nixon

Embedsperiode: 1969-1974

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Kort efter sit genvalg måtte Nixon gå af på grund af Watergate-skandalen. Præsidentens håndlangere havde aflyttet demokraternes valghovedkvarter.

Gerald Rudolph Ford

Embedsperiode: 1974-1977

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Ford benådede sin forgænger Nixon, så han ikke kunne stilles til ansvar for Watergate-skandalen.

James Earl (Jimmy) Carter

Embedsperiode: 1977-1981

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Carter fik med Camp David-aftalen Israel og Egypten til at slutte fred.

Ronald Wilson Reagan

Embedsperiode: 1981-1988

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Med hidsig oprustning tvang Reagan Sovjet til forhandlinger. INF-aftalen fra 1987 skrottede 2.700 atomvåben.

George Herbert Walker Bush

Embedsperiode: 1988-1992

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Bush senior stod i spidsen for USA under den første golfkrig mod Iraks diktator Saddam Hussein.

William Jefferson (Bill) Clinton

Embedsperiode: 1992-2001

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Clinton nedbragte ledigheden og stats-underskuddet, men huskes mest for affæren med Monica Lewinsky.

George Walker Bush Jr.

Embedsperiode: 2001-2009

Parti: Republikaner

Mest kendt for: Bush indledte “krigen mod terror” efter angrebet på Word Trade Center i New York den 11. september 2001.

Barrack Obama

Embedsperiode: 2009-2017

Parti: Demokrat

Mest kendt for: Obama indførte USA’s første offentlige sygeforsikring, så 32 millioner fattige fik adgang til læger og hospitaler.

Få overblikket over USAs dramatiske historie i de næste to numre af magasinet HISTORIE  – så lægger vi en fjernstyret drone-car oven i.

Måske er du interesseret i...

Læs også