Getty Images
Immigrants on Deck of Ocean Liner

Hvor hurtigt er USA’s befolkning vokset?

USA's befolkning er vokset med en imponerende hastighed, men de mange nye borgere kommer ikke længere rejsende til langvejs fra, som de gjorde engang.

Siden USA’s grundlæggelse er befolkningen vokset med stor hastighed. I amerikansk selvforståelse har indvandring spillet en afgørende rolle, men statistikken siger noget andet.

USA oplevede sin hidtil hurtigste vækst mellem 1831 og 1840, hvor antallet af nye borgere steg med 33 pct. Af de 4,5 mio. flere amerikanere udgjorde immigranter 600.000.

I 1840-1850 tog indvandringen for alvor fart og nåede 1,7 mio., men i samme periode voksede det samlede befolkningstal med hele 6 mio.

USA gennemførte sin første store begrænsning af indvandring i 1917, hvor frygten for den såkaldte gule plage var på sit højeste. Det var herefter umuligt at komme ind i USA fra mange asiatiske lande.

USA’s grænser blev lukket yderligere i 1924 for at holde socialister ude og forhindre immigranter i at tage amerikanske jobs.

Indvandringen lå på et lavt niveau i de næste 40 år, og alligevel fortsatte befolkningstilvæksten sin himmelflugt.

Først i de seneste år er befolkningstilvæksten begyndt at falde, og nye tal viser, at den aldrig har været lavere end fra 2010 til 2020.

Væksten er kun gået i vejret.

© Peter Newark American Pictures/Bridgeman Images & Historical/Getty Images