The Guardian
Shah Pahlavi

Hvor mange kup har CIA været involveret i?

Efter 2. verdenskrig fik CIA til opgave at pleje amerikanske interesser i udlandet – og efterretningstjenesten fik straks travlt med at vælte regeringer rundt om i hele verden.

I kølvandet på 2. verdenskrig udbrød Den Kolde Krig – en ideologisk strid mellem to af verdens største militærmagter: USA og Sovjetunionen. For at forberede sig på den nye trussel fra østblokken oprettede USA den 18. september 1947 sikkerheds- og efterretningstjenesten CIA (Central Intelligence Agency).

CIA's opgave var at koordinere de eksisterende amerikanske efterretningstjenesters arbejde og indsamle oplysninger om fremmede magter – først og fremmest Sovjetunionen.

Desuden havde CIA til opgave at pleje amerikanske politiske interesser i udlandet. Det betød, at CIA skulle arbejde for, at så mange lande som muligt rundt om i verden orienterede sig mod USA – på bekostning af det kommunistiske Sovjetunionen.

Et yndet middel til at sikre at landene blev styret af USA-venlige magthavere, var at hjælpe pro-vestlige og anti-kommunistiske personer og grupper med at tage magten i forskellige lande.

Shah Pahlavi

Den nye shah, Muhammad Reza Pahlavi, ankom til Iran nogle få dage efter, at CIA havde fået afsat den tidligere regering i august 1953.

© The Guardian

CIA gav magten til shahen

Hvor mange mere eller mindre vellykkede kup CIA har været involveret i, er usikkert, eftersom tjenestens arbejde foregår i det skjulte.

Et kvalificeret bud er, at efterretningstjenesten har gjort mellem 80 og 100 forsøg på at udskifte styret i forskellige lande siden 1947. Ifølge den amerikanske avis Washington Post deltog CIA alene under Den Kolde Krig i 72 kupforsøg.

Et af de første CIA-kup fandt sted i Iran i 1953. Her blev landets demokratisk valgte premierminister, Muhammad Mossadeq, væltet, fordi han havde nationaliseret olieindustrien og gjort tilnærmelser til Sovjetunionen.

Året efter fjernede CIA Guatemalas præsident, Jacobo Arbenz Guzmán, og siden har amerikanerne været til stede i bl.a. Syrien, Congo, Den Dominikanske Republik, Sydvietnam, Brasilien, Afghanistan, Polen og mange andre lande.