Lorie Shaull
Norma McCorvey demonstrerer for fri abort foran USA’s højesteret.

Hvornår fik USA fri abort?

I 1850'erne krævede læger, at abort skulle være forbudt i USA – ellers ville fattige overtage landet. Men den plan blev ødelagt af en domstol i 1973.

Måske slut med fri abort i USA

USA's højesteret har i en indledende afstemning stemt for, at hver stat får lov til at begrænse retten til fri abort. Det skriver TV2.dk.

Resultatet af den indledende afstemning fremgår af et lækket dokument, som mediet Politico har fået adgang til. Beslutningen er endnu ikke endelig, og de amerikanske højesteretsdommere kan altså stadig nå at skifte mening.

Hvis dommerne vælger at holde fast i deres indledende holdning, bliver det et skelsættende opgør med den legendariske afgørelse fra 1973, Roe v. Wade, der slog fast, at kvinders ret til abort var sikret i den amerikanske forfatning.

Det forventes, at USA's højesteret træffer deres endelige beslutning indenfor de næste to måneder.

Læs historien bag fri abort i USA her...

I 1857 havde de amerikanske læger fået nok. Mens fattige i USA fik børn i hobetal, tyede mange hvide middelklasse-kvinder til abort for at få færre børn.

Hvis ingen greb ind, ville de fattiges dårlige gener underminere nationens arvemasse, mente lægerne, som gik i gang med en antiabort-kampagne. Lægerne fik stor succes, og snart blev abort forbudt i de fleste stater.

Dom gav fri abort

Omtrent 100 år senere offentliggjorde en gruppe jura-eksperter et lovforslag, som ville gøre abort lovlig ved bl.a. voldtægt og incest.

Forslaget bragte mere radikale grupper ind i abort-kampen: Feminister krævede fri abort, mens fanatiske kristne mente, at USA’s forfatning sikrede retten til liv – også for fostre.

Det endelige opgør blev indledt, da en kvinde i 1970 bragte staten Texas for USA’s højesteret for at få en abort. I 1973 slog højesteret i sin dom (Roe v. Wade) fast, at retten til abort var sikret i forfatningen.

Norma McCorvey demonstrerer for fri abort foran USA’s højesteret.

Norma McCorvey (tv.) vandt i 1973 en skelsættende sejr for fri abort ved USA’s højesteret.

© Lorie Shaull

... men forbud fortsætter

I teorien var retten til abort sikret i USA. I praksis forsøgte abort-modstandere at undergrave dommen ved bl.a. at få udskiftet højesteretsdommere, så dommen kunne blive omstødt.

Det lykkedes delvist i 1992, hvor en ny dom gav stater større frihed til at regulere adgangen til abort.

Siden har flere stater strammet abortlovene. Senest har Texas den 19. maj 2021 forbudt abort efter sjette uges graviditet.