Provincial Archives of Alberta
RCMP circa 1900

Vildnis-politiet blev symbol på Canada

Ud over sit rød-hvide flag med et a­horn­blad på er Canada mest kendt for sine legendariske rødklædte politibetjente. I 2020 fejrer Royal Canadian Mounted Police (RCMP) sit 100-årsjubilæum, selvom styrken i virkeligheden har over 140 år på bagen.

Ved sin oprettelse i 1873 fik Canadas beredne politi vidt forskellige opgaver og blev en mellemting mellem kavaleri og de amerikanske U.S. Marshals. Mounties patruljerede grænserne, opsporede forbrydere, beskyttede indianernes rettigheder og efterforskede kriminalitet på tværs af delstats-grænserne.

Da guld blev fundet i canadiske Klondike nær grænsen til Alaska, blev en tredjedel af styrken sendt til byen for at sørge for lov og orden blandt de over 30.000 lykkeriddere.

©

Verdenshistoriens største jordkøb skabte korpset

I 1867 blev Canada skabt, og blot tre år senere indgik den unge nation en gigantisk jordhandel:

For 300.000 pund købte Canada det såkaldte Rupert’s Land (3,9 mio. km²) af pelsjæger-firmaet Hudson’s Bay Company. Landet fik dermed mangedoblet sit territorium. Med i handlen fulgte det næsten mennesketomme North-Western Territory.

For at kunne håndhæve canadisk lov i vildnisset blev North-West Mounted Police (NWMP) – Det Nordvestlige Beredne Politi – oprettet i 1873. I 1920 blev NWMP lagt sammen med Canadas øvrige politikorps og døbt Royal Canadian Mounted Police.

Hatten var inspireret af amerikanernes Stetson, men skyggen blev gjort fladere. Hatten blev først indført i 1904 og afløste dengang britiske tropehjelme og bløde kasketter, som ikke egnede sig til canadiske forhold.

Shutterstock

Fangsnoren rundt om halsen var bundet til pistolskæftet og skulle forhindre betjenten i at tabe den Beaumont-Adams-revolver, som korpset benyttede i 1870’erne.

Shutterstock

Den røde jakke er et levn fra dengang, Canada var under britisk kontrol og britiske rødfrakker forsvarede grænserne. Farven blev også valgt for at gøre det nemt at skelne Mounties fra de blåklædte amerikanske tropper på den anden side af grænsen.

Shutterstock

Sam Browne-bæltet med skrårem gjorde det nemmere for be­tjen­te­ne at trække deres pistol med kun én hånd. Bæltet blev opfundet af den britiske ge­ne­ral Sam Browne (1824-1901), som mang­le­de en arm. Han trak derfor en rem hen over skulderen, så den kunne holde sablens skede på plads, når han trak blank. Idéen blev snart overført til pi­stol­hylstre.

Shutterstock

Betjente drog i krig

Selvom de beredne betjente primært skulle håndhæve Canadas love, blev korpset i sine tidlige år også brugt som kavaleri i krigstid.

1885

Under indianernes såkaldte North-West Rebellion deltog Mounties som kavalerister i de blodige kampe i det centrale Canada.

© George F.G. Stanley

1899

Canada var en såkaldt britisk dominion og dermed formelt en del af Det Britiske Imperium. Derfor blev Mounties sendt til Sydafrika under den anden boerkrig (1899-1902).

© Fornax, Himasaram, Madden, George F.G. Stanley

1914

Frivillige Mounties blev sendt til fronten i Frankrig under 1. verdenskrig som del af kavalerikorpset Canadian Light Horse.

Tricolour tricolore

1939

Ved 2. verdenskrigs udbrud havde Canada intet militærpoliti, så Mounties blev midlertidigt overført til hæren. I juni 1944 dirigerede de trafikken på den canadiske D-dags-strand Juno i Normandiet.

© Fornax, Himasaram, Madden, George F.G. Stanley

Vidste du, at...

  • ... massakren ved Cypress Hills i 1873 understregede be­ho­vet for et beredent ca­na­disk politi? En gruppe a­me­ri­kan­ske bisonjægere træng­te ind over grænsen til Canada og myrdede 20 indianere fra assiniboine-stammen, som de mente havde stjålet deres heste.
  • ... en 1.400 km lang march til Alberta var Mountiernes første mission? 275 mand red til delstaten efter Cypress Hills-massakren for at stoppe ulovlig indtrængen på canadisk territorium.
  • ... 500 Mounties skulle sør­ge for ro og orden i et om­rå­de på størrelse med Kina?
  • ... Englands konge, Edward 7., gav Canadas beredne be­tjen­te ret til at kalde sig “det kongelige beredne po­li­ti” i 1904 som tak for korp­sets indsats under bo­er­kri­gen?
  • ... angst for kommunismen fik Canada til at slå North-West Mounted Police sammen med andre politikorps i 1920? Dermed blev Royal Canadian Mounted Police skabt, og korpset fik beføjelser til at jage kommunister på tværs af del­stats­græn­ser­ne.
  • ... arktiske patruljer stadig er en af Mountiernes op­ga­ver – meget lig den danske Siriuspatruljes opgaver i Øst­grøn­land? Under den kolde krig inspicerede betjentene de radaranlæg, som blev op­stil­let højt mod nord for at af­slø­re russiske atommissiler på vej mod Nordamerika.
  • ... kvinder siden 1974 har haft mulighed for at søge optagelse i RCMP? De udgør i dag 21 pct. af korpsets knap 25.000 medlemmer.