ANNONCE | Dramatiske højdepunkter i rygningens historie

Uden sikkerhedssele på bagsædet og med begyndende kvalme fra tyk tåge af røg fra en grøn Look – sådan er vi mange, som husker barndommens ubehagelige bilture i 70’erne. Læs cigarettens historie her

25. maj 2016 af E-cigaret.dk

Et historisk minde er, når der blev delt cigarer rundt efter middagen, og mændene fortrak sig til herreværelset for at pulse på dem – uden adgang for kvinder og børn.

Sådan ser det ikke ud i dag, hvor et 8000 års kulturfænomen er ved at blive afviklet, medmindre det nye fænomen e-cigaretterne får lov at tage over og e-juice bliver den nye form for tobak.

Nordamerikanske Indianere var de første, som fandt på at inhalere røg – det begyndte de på for 8000 år siden. At man kunne opnå den type nydelse blev set som guddommeligt og røg var både helligt, medicin og en nydelse. I Mellemøsten blev der også tidligt tændt op i hashpiberne. Marihuana var udbredt her allerede for 2000 år siden.

Det var dog først med Christopher Columbus, at Europa for alvor blev introduceret til røgfuldt nydelse. I starten mente man det havde mange positive helbredseffekter

Se, hvad jeg også har med hjem!

Da Christoffer Columbus opdagede Amerika i 1492, lærte han og hans søfolk hurtigt at ryge tobak. De oplevede, at indianerne ikke kun brugte tobakken i religiøse ceremonier, men også som nydelsesmiddel og stimulans. De tog tobaksplanten med hjem til Europa, og her begyndte man at dyrke tobak på markerne.

Sømændene spredte det glade og røgfyldte budskab, og snart fandtes røg over hele kontinentet. Man anede ikke rigtig, hvad det var og troede mestendels, at det havde gode egenskaber. Det blev derfor brugt som lægemiddel. Hoste, bylder og sågar pest skulle det have en gavnlig eller kurerende effekt på.

Derfor hedder det nikotin

Lægen Jean Nicot har slået sit navn fast i rygningens historie. Han havde en teori om, at det kunne lindre migræne, og han ordinerede det til Katarina af Medici, som mente det hjalp. Nikotin er derfor opkaldt efter Nicot, der dog ikke får mange roser for migræneteorien (der er vel snarere sådan, at rygning kan give migræne).

I 1600-tallet begyndte de første læger at blive bekymret for tobakkens virkning på helbredet. De mente den var mere skadelig end fordelagtig. Selvom der var en stor bekymring for tobakkens virkning, voksede dens popularitet som et nydelsesmiddel. Tobak blev langsomt mere populært i de kommende århundreder.

Tobak har igennem historien været brugt som medicin, til religiøse ritualer og som – noget kuriøst – betalingsmiddel!

Tobak i stedet for penge

I flere af de engelske kolonier i Nordamerika brugte man en overgang tobak som betalingsmiddel.

I Virginia manglede man mønter og man begyndte at bruge tobak som betalingsmiddel i stedet i 1619. I 1642 blev det godkendt som gangbar mønt i kolonien. Der blev senere udstødt sedler baseret på tobak! I Maryland blev næsten alle transaktioner gjort ved brug af tobak som valuta frem til revolutionen. I North Carolina brugte man også tobak som valuta. Det blev siden opgivet, fordi det er meget upraktisk: Både at transportere og opbevare.

Et sted bruges det sandsynligvis stadigvæk som betalingsmiddel – i hvert fald hvis man skal tro Hollywood: Fængsler!

Industrialiseringen ændrede også landkortet for tobak, der gik fra at være hjemmedyrket til mere masseproduceret.

Udbredelsen af cigaretter accelereres under 1. og 2. verdenskrig

Cigaretter var en fast bestanddel i soldaternes feltrationer under både 1. og 2. verdenskrig. Det gjorde nærmest alle soldater til rygere – god måde at fordrive den megen ventetid – og de fleste af dem fortsatte selvfølgelig med at ryge efter hjemkomsten fra krigen. Statistisk kan det påvises, at begge verdenskrige virkelig hjalp med til at få udbredt rygning til alle befolkningslag. Hvad udad vindes skal indad tabes.

Det hjalp også til at De Allierede uddelte gratis cigaretter til begejstrerede befolkninger i befriede lande.

Hitler gør rygning en tjeneste

Adolf Hitler var en asketisk mand, og han havde en fornemmelse af, at rygning ikke var sundt. Bekæmpelse af rygning blev en del af hans ideologi, og rygning i offentlige bygninger, partikontorer og lignende blev forbudt. På den måde blev anti-rygning forbundet med nazisme, hvilket gjorde rygning til symbol på, at man var imod Hitler og for et frit Europa. Tyske soldater havde selvsagt ikke cigaretter i feltrationerne.

At cigaretfabrikanterne siden dygtigt har spillet på den frie uafhængige cowboy (Marlboro-manden) er næppe tilfældigt. Rebeller og oprøre har ofte været rygere – hvem husker ikke Fidel Castro med cigaren - og under og efter Anden Verdenskrig kom identitet til at betyde rigtig meget for rygerne.

For hvem vil ikke gerne være en James Dean eller Humphrey Bogart?

Men intet er gratis – heller ikke coolness – og i dag er cigaretternes skadevirkninger ikke til at overse.

Sandhedens øjeblik: 14.000 dødsfald om året alene i Danmark kan henføres til rygning

Rygning er årsag til mange forskellige uhelbredelige sygdomme og er hvert år skyld i omkring 14.000 dødsfald alene i Danmark. Men erkendelsen af skadevirkningerne kom sent.

I 1600-tallet begyndte lægerne allerede at nære mistanke til rygning, og man blev ret hurtigt bevidst om, at det nok ikke havde medicinske egenskaber. Man manglede dog viden og statistik, og da effekterne er på den lange bane, og folk generelt havde en kort levealder, blev det ikke en erkendt sandhed på trods af synlige bivirkninger som hoste og irriteret hals. I 1920erne begyndte lægerne igen at advare mod rygning, men det blev glemt igen. Det kan ikke udelukkes, at tobakslobbyen havde en finger med i det spil. I 50erne kom så den egentlige erkendelse: Rygning er meget sundhedsskadeligt. Det giver lungekræft, hjertekarsygdomme og lignende. Det er først inden for de seneste 50-60 år, at det er blevet udbredt viden, at tobak og rygning er yderst skadelig for kroppen. Røgfri København 2025 har den ambition, at ingen børn født 2005 eller senere begynder at ryge.

Er I vågne nu? Masser af erstatninger

Tobaksindustrien har tabt retssager på stribe og udbetalt milliarder i erstatninger. Så sent som i 2014 måtte R.J. Reynolds af med 23,6 milliarder dollars til enken efter Michael Johnson, der døde af lungekræft som 36-årig. Hun udtalte bagefter: Er I vågne nu? I må stoppe med det her. Tobaksindustrien er dog så lukrativ, at det gør de nok ikke. I øjeblikket har tobaksindustrien fremgang i Afrika og diverse U-lande. Om 50 år er der sikkert ingen der forstår, at det engang var lovligt at ryge, og at Staten historisk har tjent milliarder på massive tobaksafgifter.

Det var så nemt… lige indtil 2002. Markedsføringen der blev væk

Frem til 2002 var det tilladt at reklamere for tobak i ugeblade, på plakater og mange andre steder. Rygning blev portrætteret som noget sejt, festligt og socialt, og rygerne som sexede, glade og succesfulde mennesker. I dag kigger man skævt til næsten alle der ryger og at ryge indenfor er nærmest forsvundet. Udviklingen er gået stærkt fra 70erne, hvor over halvdelen af befolkningen røg (alle steder) til i dag (hvor procentdelen er under 25). Toleransen er blevet stadig mindre i takt med den øgede viden om tobaks skadelige virkning på kroppen. Mange har mistet familiemedlemmer til lungekraft, og den coole aura som tidligere hang over rygning er for længst gået op i røg. Malcolm Gladwell beskriver i ’The Tipping Point’, at rygning var aldrig cool – men rygere er. Men i dag er cigaretpakkerne iklædt klamme billeder og kedelige farver, og der ryges næsten ikke på film mere. Rygere er snarere ’tabere’ end cool, og der bliver set lidt skævt til dem, der endnu ikke er holdt op – det ligner en stigmatisering på linje med den overvægtige mennesker ofte møder.

Rygeloven til beskyttelse mod passiv rygning blev vedtaget i 2007 og har gjort det meget besværligt at være ryger.

Her står tobakken i dag: På klar retræte i hele den vestlige verden. På fremmarch i U-lande, men det er formentlig kun en stakket frist. Er det snart helt slut med at suge røg ned i lungerne? Sikkert ikke! For i 2003 sket der noget i Beijing, som kan give rygning en ny fremtid.

E-cigaretten opfindes i 2003

Hon Lik er farmaceut, opfinder og ryger. Han havde mistet sin far, der ligeledes var storryger, til lungekræft. Det inspirerede ham til at eksperimentere med alternative måder at ryge på. Han ender med at opfinde den første elektroniske cigaret.

Den spreder sig i Kina, men kommer først ud i verden (USA) i 2006. Det er en elektronisk måde at generere damp på uden forbrænding (og deraf tjære), og Hon Liks tanke var at det skulle være sundere end cigaretter, og så er der i øvrigt frit slag på smagsmulighederne.

En rygemaskine, som ikke er sundhedsskadelig? Forbrugerne synes det lød spændende og tog det hurtigt til sig. En af de større danske aktører, Din e Cigaret, startede i 2010. De øgede omsætningen med omkring 1500 % fra januar 2012 til januar 2013. Siden er der dog kommet hård konkurrence. Det anslås at ca. 300.000 danskere bruger e-cigaretter.

Sundhedsmyndighederne var i starten mere skeptiske, og tobaksfirmaerne og medicinalindustrien (rygestop branchen) var heller ikke umiddelbart overbevist om at den nye konkurrents berettigelse.

Kampen om retten til at eksistere har bølget frem og tilbage, og e-cigaretter er blevet forbudt i flere lande i hele verden. Videnskabelige undersøgelser har dog peget i alle mulige retninger om hvorvidt e cigaretten og e juices skadelighed. I Danmark er e-cigaretter indtil videre tilladt uden nikotin. Der er dog et lovforslag på vej (træder i kraft den 20. maj. 2016), som vil lovliggøre e-cigaretter med nikotin i Danmark.

Public Health England – en informationsenhed under det engelske sundhedsministerium – lavede en større undersøgelse i 2015.

Hovedkonklusion fra deres undersøgelse var dette:

Efter vores bedste vurderinger er e-cigaretter 95% mindre skadelige for helbredet end normale cigaretter. Og det er samtidig den bedste måde til at stoppe med at ryge.

Statistikken viste også klart at succesraten på rygestop er 600% større end ved andre rygestopmetoder!

Brugere af e-cigaretter betegner sig selv som ’dampere’ for at lægge afstand til rygning.

Kræftens Bekæmpelse og andre store interesseorganisationer er dog ikke begejstret for den nye e-cigaret, og frygter at e-cigaretterne bliver et erstatningsprodukt for den klassiske tobak, hvor man endnu ikke kender de langtidskonsekvenser, som brug af e-cigaretter kan have.

Måske er du interesseret i...

Læs også