En underjordisk verden: Slave-tunnel opdaget under Hadrians villa

Arkæologer har fundet den hidtil største tunnel under kejser Hadrians villa, hvorigennem den romerske herskers slaver usete kunne fragte forsyninger.

Buske gemte på et arkæologisk storfund

Kejser Hadrians næsten 2.000 år gamle landejendom øst for Rom var ikke kun gigantisk over jorden, men også under den. Det viser opdagelsen af en 800 m lang, underjordisk tunnel, som i sin tid er blevet brugt af kejserens mange tusinde slaver.

“Al villaens storhed er afspejlet under jorden”, forklarer chefarkæolog Vittoria Fresi til avisen Il Messaggero. Arkæologerne har længe vidst, at Hadrians villa var udstyret med et underjordisk netværk af passager, men den nyfundne tunnel er med sine næsten tre meter i bredden den hidtil største af slagsen.

Tunnel skjult bag buske

Tunnelen blev fundet, da arkæologerne opdagede et lille hul i jorden, som hidtil havde været skjult af buske. Hullet førte ned til en mindre adgangstunnel, der havde forbindelse til den store tunnel. Kejser Hadrian påbegyndte opførelsen af sin villa ved Tivoli, 30 km øst for Rom, kort efter sin tronbestigelse i 117 e.Kr. Med årene voksede landejendommen til et gigantisk kompleks med over 30 større bygninger opført på et område svarende til omkring 150 fodboldbaner.

Tunnel brugt til fragt af forsyninger

Den daglige drift af landejendommen krævede mange hundrede slaver, som dagligt fragtede forsyninger rundt mellem bygningerne. Derfor lod Hadrian det underjordiske vejanlæg udgrave, så slaverne kunne bevæge sig fra kælderen i en bygning til den næste uden at blive set af kejseren og hans gæster.

Fund af tunnel kan lede til bedre strukturforståelse

Den nyfundne tunnel er ifølge eksperter så stor, at slaverne har kunnet køre vogne med fx brænde gennem den. Indtil videre har arkæologerne kortlagt over tre kilometer tunneler under Hadrians villa. Tunnelerne er vigtige for arkæologerne, fordi mange af bygningerne over jorden i dag er forsvundet: “Det underjordiske netværk hjælper os til at forstå strukturerne over jorden”, forklarer Vittoria Fresi. Arkæologerne håber, at det om få måneder vil blive muligt at organisere de første guide-ture i Hadrians slavetunneler.