Hvilket brætspil blev spillet først?

Det første brætspil kom fra oldtidens Egypten, hvor det blev spillet i alle samfundslag, og så har det sandsynligvis inspireret moderne brætspil som backgammon.

Det første brætspil kom fra oldtidens Egypten, hvor det blev spillet i alle samfundslag, og så har det sandsynligvis inspireret moderne brætspil som backgammon.

Wikimedia Commons

Det ældste kendte brætspil er senet, som blev spillet i oldtidens Egypten for mindst 5.000 år siden.

Efter alt at dømme nød spillet stor popularitet blandt egypterne og blev spillet af alle lag af samfundet.

Rester af spilleplader er således blevet fundet i både fine royale grave og på byggepladser, hvor arbejderne formentlig fordrev deres pauser med et spil.

De arkæologiske fund tyder på, at senet blev spillet af to deltagere, som hver havde fem eller syv brikker. Selve spillet foregik på en aflang spilleplade, der var delt op i tre rækker af 10 felter.

Hvordan brikkerne blev flyttet rundt på pladen, er dog stadig en gåde, for forskerne har hidtil ikke fundet skriftlige kilder, som forklarer spillereglerne.

Flere forskere har forsøgt at rekonstruere det oldgamle brætspil og er i store træk enige om, at de to spillere skulle dyste om at komme først rundt på spillepladen.

Formentlig skulle brikkerne flyttes rundt på pladen i en S-formet bane.

Fra Egypten spredte det populære spil sig med tiden også til nabolandene, og arkæologer har fundet senet-spilleplader i flere dele af Mellemøsten.

I løbet af 400-tallet mistede senet dog sin popularitet, hvorefter spillet gled ud i historiens tåger.

Ifølge nogle forskere kan senet have dannet inspiration for flere moderne brætspil – bl.a. backgammon.