Library of Congress
Endefuld

Hvornår blev det ulovligt at slå børn?

I tusindvis af år stak forældre deres børn en ørefigen – indtil 1979, hvor ét land satte hælene i og forbød al fysisk afstraffelse af børn. Siden er 64 andre lande fulgt efter.

“Børn har ret til omsorg, tryghed og en god opvækst. Børn skal behandles med respekt for deres person og egenart og må ikke udsættes for fysisk afstraffelse eller anden krænkende behandling.”

Sådan lød ordene, da Sverige i 1979 – som det første land i verden – eksplicit forbød alle former for fysisk afstraffelse af børn.

Selvom lovændringen var godt nyt for svenske børn, var alle ikke lige begejstrede. Nogle politikere gav udtryk for, at et stort antal svenske forældre nu ville blive stemplet som kriminelle. Mere religiøse røster påpegede, at den nye lov var i modstrid med den kristne tro.

I 1982 tog en gruppe forældre deres klage helt til Europarådets menneskerettighedskommission, hvor de påpegede, at forbuddet var et brud på deres ret til familieliv og religiøs frihed. Klagen blev dog afvist.

Endefuld

En endefuld er stadig en lovlig del af børneopdragelsen i størstedelen af verdens lande.

© Library of Congress

Børn er nu beskyttet i 65 lande

Trods protesterne blev loven vedtaget, og myndighederne indledte en stor kampagne for at oplyse forældre om de nye tider – bl.a. ved hjælp af brochurer til børnefamilier og annoncering på mælkekartoner.

Siden det svenske forbud har flere lande fulgt trop, og i dag er børn juridisk beskyttet mod fysisk afstraffelse i 65 lande. Danmark vedtog et forbud i 1997.