Museum of London Archaeology
Kraniekam England

Kam lavet af hjerneskal fundet i England

Engelske arkæologer har fundet en kam, som ikke er lavet af træ eller dyreknogler, men derimod af hjerneskallen fra et menneske. Og den var langt fra det eneste mystiske fund i området.

I en gammel jernalderlandsby nær Bar Hill uden for Cambridge i England, har arkæologer fundet en mere end 2.000 år gammel kam. Kammen er ikke lavet af træ, metal eller dyreknogle, men derimod af et menneskekranie. Fundet er “virkelig forbløffende”, fortæller udgravningsleder Michael Marshall fra Museum of London Archaeology.

Arkæologerne ved ikke, hvorfor folkene fra jernalderen har fremstillet den makabre kam, men spekulerer i, at hjerneskallen måske har tilhørt et fremtrædende medlem af samfundet, som på denne måde kunne huskes af efterkommerne.

Der lader desuden til at have været boret et hul i kammen, muligvis for at den kunne bæres i en snor og ikke blive væk. Nogle forskere spekulerer i, om det overhovedet er en kam, eller i virkeligheden var en form for smykke eller amulet.

Der er kun fundet to andre kamme lavet af menneskekranier i verden – begge gravet op af arkæologer inden for 15 kilometers afstand af denne nyfundne kraniekam. Det tyder på, at det har været en lokal skik at fremstille disse særlige kamme blandt det engelske krigerfolk, som boede i området,

Kraniekam England

Arkæologerne har kunne se, hvordan jernalderfolket har lavet takker og et hul til en snor i hjerneskallen.

© Museum of London Archaeology

Lå begravet sammen med 8.000 frøknogler

Det er ikke første gang, arkæologerne gør spektakulære fund på Bar Hill. Sidste år fandt de således et område med hele 8.000 knogler, der stammede fra frøer.

Præcis hvor de mange frøknogler stammede fra, er endnu uvist. De bærer ikke præg af at stamme fra frøer, som er blevet spist. En teori går på, at de mange frøer har ligget i vinterdvale, men er døde som følge af en ekstremt hård vinter.