Quiz: Den mørke middelalder

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

“Den mørke middelalder” er det populære navn for en periode, som begyndte med Romer­rigets fald. Det skete i år...?

Perioden kaldes også den tidlige middelalder. Her herskede ét enkelt sprog inden for europæisk litteratur. Hvilket?

Et af de nye riger, som opstod efter romernes fald, var Frankerriget, der indtil år 751 blev regeret af kongeslægten...?

Mens Frankerriget var Vesteuropas største kongedømme, hørte store dele af Østeuropa under en anden stormagt, nemlig...?

I 800- og 900-tallet satte vikingerne dagsordenen i Nordeuropa. Hvad hed kongen, der regnes for Norges grundlægger?

Bygningen blev opført i årene 532-537 og fungerede som hovedkirke i Det Byzantinske Rige. Hvad er bygningens navn?

Justinians plage var en pandemi, der dræbte ca. 50 pct. af Europas befolkning i løbet af 160 år. Hvilket år begyndte plagen?

Hvad kaldes de germanske stammer, der bosatte sig i den romerske provins Britannia – nu­tidens England – efter romerne?

Et berømt middelalder-bygningsværk er klosteret, der blev opført på en ø i Saint-Malo-bugten i Frankrig. Hvad hedder det?

Frankerriget nåede sin største udstrækning under Karl den Store. Men en enkelt fransk region fik han ikke, nemlig?

“Den mørke middelalder” sluttede med grundlæggelsen af Det Tysk-Romerske Rige i 962. Hvilket land var centrum?

Hvad kaldes det arabiske kalifat, der regerede i 661-750 over det meste af Mellemøsten, Nordafrika og Den Iberiske Halvø?

Hvad hed den russiske fyrste, der indførte kris­tendommen som statsreligion i Kijevriget omkring år 988?

Måske er du interesseret i...

Læs også