Bridgeman Images

Har hustruvold nogensinde været lovligt?

Det var først med middelalderens indtog, at hustruvolden for alvor blev udbredt – og flere steder blev det endda lovligt at slå sin kone, bare du ikke gik for hårdt til værks.

Selvom kvinder gennem historien har væ­­ret juridisk dårligt stillet i forhold til deres mænd, var hustruvold ikke nødvendigvis lov­ligt.

I Romerriget måtte mænd ikke slå deres kone – og hvis de gjorde, hav­de hun i princippet ret til skilsmisse.

I løbet af middelalderen blev hustruvold dog mere normalt og i mange tilfælde også legitimt.

Den italienske munk Cherubino af Siena skrev omkring 1400-tallet:

“Når du ser din kone gøre noget, hun ikke må, skal du ikke løbe over og fornærme og slå hende.

Skæld hende ud, og tyranniser hende. Hvis det ikke virker, så tag en kæp, og tæsk hende grundigt”.

Tommelfingerregel "gav lov" til hustruvold

I 1632 kom en engelsk lovtekst omhandlende kvinder.

Den slog fast, at en mand måtte tæve “fredløse, forrædere, hedninge, sine fjender og sin kone”.

Loven nævnte intet om kæppe, og hvis en mand gik for håndfast til værks, når konen skulle irettesættes, risikerede han selv en straf.

Alligevel mente mange engelske mænd, at en gammel lov gav dem ret til at prygle deres hustru, blot de brugte en kæp, der var tyndere end en tommelfinger.

Reglen var kendt som “tommelfingerreglen”.

I 1782 tog en dommer loven i anvendelse – og blev til grin i pressen, for reglen fandtes slet ikke.

Misforståelsen bredte sig helt til USA, hvor en mand henviste til loven i 1868.