Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Hvad var Det Første og Andet Rige?

Hitlers Tyskland kaldes ofte Det Tredje Rige, men hvilke riger var Det Første og Andet?

Betegnelserne Første, Andet og Tredje Rige blev opfundet af den tyske kulturhistoriker Arthur Moeller van den Bruck.

I hans bog Das Dritte Reich fra 1923 beskrev han tre tyske tidsaldre.

Den første begyndte med Det Tysk-romerske Riges opståen i 962 og sluttede, da riget blev opløst i 1806.

Det 1. rige opstod i 962, hvor paven kronede tyske Otto 1. til kejser af Det Tysk-romerske Rige.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Moeller daterede Det Andet Rige til 1871, hvor de tyske stater blev samlet under preussisk herredømme.

Det gik under ved nederlaget i 1. verdenskrig i 1918.

Det Tredje Rige ville ifølge Moeller opstå, når mellemkrigsårenes tyske Weimar-republik brød sammen.

Spådommen gik tilsyneladende i opfyldelse ved den nazistiske overtagelse af magten i 1933.

Det 2. rige var resultatet af Tysklands samling i 1871, hvor den preussiske konge blev ophøjet til kejser.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Men Hitler brød sig ikke om betegnelsen, og i sommeren 1939 forbød han den tyske presse at omtale Tyskland som Det Tredje Rige.