Historic Collection/Imageselect

Hvem samlede verdens første jury?

Da en engelsk konge i middelalderen beslutter at lovfæste juryen, spreder denne måde at afgøre stridigheder på sig til hele Europa.

Omkring 500 f.Kr. fik Athens kriminelle afgjort deres skæbne af en 12 mand stor forsamling af borgere.

Mændene skulle afsige dommen og udmåle straffen.

I den islamiske verden blev en lafif en vigtig del af retssystemet i 800-tallet.

12 mand, der var vidner til eller vidste noget om den formodede forbrydelse, blev indkaldt­ for både at vidne og afgøre skyldsspørgsmålet.

Henrik 2. lovfæster juryen

Den engelske kong Henrik­ 2. indførte juryen i engelsk lov i 1166.

Landet havde i de foregående årtier været præget af kaos med borgerkrig og opgør mellem kirke- og kongemagt.

Den engelske kong Henrik 2. lod 12 ­riddere afgøre retssager.

© National Portrait Gallery

For at indføre lov og orden, og især få styr på de mange uenigheder om jord, som borgerkrigen og korstogene havde skabt, indførte kongen juryen.

Den bestod af 12 riddere fra hvert sit sogn, og de skulle bringe sager for en omrejsende kongeligt udpeget dommer.

Juryen skulle også bistå ham i afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

Kong Henriks retssystem bredte sig i løbet af middelalderen til resten af Europa­ og blev en vigtig del af det moderne­ vestlige­ retssystem­.