Safari
Kong Ludvig 19.

Hvilket statsoverhoved har siddet kortest tid?

I sommeren 1830 truer oprørske parisere med at storme kongeslottet. Karl 10. abdicerer og overlader tronen til sin søn. Men sønnen har ikke tænkt sig at være konge længere end højst nødvendigt.

Blot 20 minutter – så kort tid endte Ludvig 19. med at regere Frankrig, da han den 2. august 1830 overtog tronen fra sin far, Karl 10.

Det franske kongehus var ellers blevet lagt i ruiner efter den franske revolution, hvor kong Ludvig 16. blev henrettet i 1793. Efter Napoleons fald genetablerede nogle af Ludvigs slægtninge dog monarkiet, og i 1824 blev Karl 10. kronet som konge.

Den nye regents regeringstid var præget af store konflikter mellem kongemagten og de svækkede republikanere, der gerne så kongen væltet. I 1830 så Karl 10. sit snit til at indføre en række love, som bl.a. begrænsede pressefriheden og opløste den del af parlamentet, der var imod ham.

Kong Ludvig 19.

Ludvig 19. var blot regent i 20 minutter, før han gav afkald på tronen.

© Safari

Konen ville være dronning

Men kongens træk antændte en opstand, hvor borgerne i Paris byggede barrikader på gaderne og gik til angreb på hæren. I slutningen af juli 1830 havde borgerne overtaget Paris og truede med at storme slottet, hvor kongen opholdt sig.

Karl 10. så ingen anden udvej end at opgive sin krone – og overlade sin plads til sønnen Ludvig 19. Men efter mindre end 20 minutter erklærede også Ludvig, at han ikke ønskede at være konge.

Efter sigende brugte Ludvig de 20 minutter på at lytte til sin kone, som bønfaldt ham om ikke at give afkald på tronen.