Getty Images/Bridgeman Images/British Museum/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot & Shutterstock

60 adelsfolk druknede­ i latrin

Af alle de tragiske skæbner i middelalderen må latrinkatastrofen i Erfurt alligevel være blandt de værste.

I juni 1184 indtraf en af middelalderens mest bizarre ulykker.

Tysklands kong Henrik 6. havde indkaldt over 100 adelige til møde i Erfurt for at skabe fred mellem parterne.

De indbudte befandt sig i domprovstens bygning, da trægulvet pludselig brød sammen. Stort set hele selskabet faldt ned i kælderen og havnede i en stor latrin, udgravet under bygningen.

Henrik 6. overlevede kun ulykken, fordi han - i modsætning til gæsterne - sad over et stengulv i en alkove.

© Codex Manesse/Wikimedia

Ca. 60 adelige druknede i søen af afføring.

Til gengæld fik Henrik, der selv overlevede, fred for en stund.