Cullen Townsend, Natural History Museum
Illustration af bisonokse i skovbrand

Fortidsmenneskers satte skoven i brand og blev skyld i massedød

Istidsmennesker nedbrændte for 13.000 år siden så store dele af Californien, at området var ubeboeligt i 1000 år. Brandene betød massedød for sabelkatte, ulve, løver, bisoner og andre store dyr.

Det sydlige Californien vrimlede med dyr for omkring 15.000 år siden. Ulve, sabelkatte, bisonokser, løver og heste strejfede omkring i flokke i det skovklædte landskab.

Men omkring 2.000 år senere forsvandt de store dyr pludseligt. Forskerne antog umiddelbart, at jagt havde udryddet dyrene.

Nu viser undersøgelser, foretaget af biologer og palæontologer fra bl.a. UCLA, imidlertid en anden og mere foruroligende årsag. Masseuddøen skyldtes kæmpebrande – skabt af mennesker.

Forskerne har undersøgt knoglerne fra 172 forskellige dyr fundet i det såkaldte La Brea Tar Pits i Los Angeles.

Tjærepølen gemmer på knogler af dyr, som for titusinder af år siden omkom, da de kom til at sidde fast i det klæbrige materiale.

Forskerne undersøgte fossiler af 172 dyr, som for mellem 15.600 og 10.000 år siden omkom i tjærepølen.

Ved at bruge kulstof-14-datering kunne de se, hvornår hvert dyr døde. Undersøgelserne viste, at områdets store dyr, som sabelkatte, bisonokser, løver og ulve, alle forsvandt for 12.900 år siden.

Illustration af store dyr i stenalderen

Sådan forestiller forskerne sig, at det frodige landskab i Sydcalifornien så ud for 15.000 år siden – inden tørke og skovbrande lagde alt øde.

© Cullen Townsend, Natural History Museum

Trækul sladrede om kæmpebrand

Forskerne udtog samtidig sediment-borekerner fra søen Lake Elsinore, som ligger ca. 128 km fra La Brea Tar Pits.

De aflejrede lag opklarede mysteriet. I de ca. 13.500 år gamle lag steg forekomsten af trækul pludselig voldsomt – ifølge forskerne et tegn på voldsomme skovbrande.

Brandene forekom på et tidspunkt, hvor mennesker hastigt spredte sig i området. Forskerne antager derfor, at brandene var menneskeskabte, og at de var opstået enten ved et uheld, eller fordi mennesker bevidst forsøgte at rydde skoven, fx for at lette jagten.

Katastrofen, som lagde området øde i omkring 1000 år, indtraf efter en periode med klimaændringer, som resulterede i en lang tørkeperiode.

“Begivenhederne udgør en parallel til de processer, som foregår i økosystemer i Middelhavsområdet i dag”, skriver forskerne med henvisning til sommerens store skovbrande i bl.a. Grækenland.