Hemmeligt brev afslører Marie-Antoinettes utroskab

Infrarød scanning af hemmelige kærlighedsbreve afslører, at dronning Marie-Antoinette var dybt forelsket i svensker.

“Jeg elsker dig og vil elske dig som en vanvittig hele mit liv. Uden dig findes ingen lykke for mig”, skrev dronning Marie-Antoinette til sin hemmelige, svenske elsker.

© CRCC/Archives Nationales

Historikerne har længe vidst, at den franske dronning Marie-Antoinette havde et nært forhold til den svenske grev Axel von Fersen. Nu afslører nye undersøgelser af et af dronningens breve til greven, at forholdet var langt mere intimt end hidtil antaget.

I et brev fra januar 1792 har forskerne tydet passager som “Jeg elsker dig helt vanvittigt” og “Jeg lever og eksisterer kun for at elske dig”.

Skjulte sine ord med sort blæk

Dronningen har overstreget sætningerne med sort blæk – måske for at skjule dem for ægtemanden kong Ludvig 16. – men de franske forskere har ved hjælp af røntgen og forskellige infrarøde scanninger kunnet afsløre de hidtil hemmelige passager.

Forholdet mellem dronningen og grev von Fersen har længe været genstand for spekulation for historikerne. Især franske forskere har forholdt sig skeptisk og regnet forholdet for rent platonisk, fordi de hidtil ikke har kunnet dokumentere de varme følelser.

Marie-Antoinette var ulykkeligt gift

  • Blev gift som 14-årig i 1770 og kronet til dronning i 1774.
  • Levede i et ulykkeligt ægteskab, som blev fuldbyrdet efter syv år.
  • Mødte grev von Fersen første gang i 1772.