John Watson Nicol/Wikimedia

Kunne en kvinde blive hofnar?

Som de fleste andre erhverv i middelalderen var rollen som hofnar forbeholdt mænd - med mindre kvinden besad nogle helt særlige egenskaber.

Kvinder kunne sagtens gøre tjeneste som hofnar, selvom feminine narre var sjældne.

En af de få kendte er Jane Foole, som i 1500-tallet var i tjeneste ved det engelske hof. Her nåede hun at underholde dronningerne Catherine Parr, Maria 1. og muligvis også Anne Boleyn.

At Jane Foole var højt skattet ved hoffet, fremgår bl.a. af, at hun er afbildet på et maleri af den kongelige familie fra 1545. Så vidt vides, er Jane Foole den eneste kvindelige nar, som er afbildet.

Jane Foole (længst til venstre) afbildet på et portræt af Henrik VIII's familie.

© The Royal Collection; On display at Hampton Court Palace

Hvor mandlige narre kunne være belæste og veltalende og rådgive kongen, hav­de de kvindelige typisk mentale eller fysiske handicap – således også Jane Foole, som havde en lav intelligens.

Disse “naturlige dårer” blev betragtet som uskyldsrene skabninger, der var tættere på Gud. Naturlige dårer blev derfor holdt som en art kæledyr eller som et ud­tryk for kristen næstekærlighed. Kvinderne fik ofte ikke løn, men kost, tøj og logi – og nogle gange pension i alderdommen.