Sensationelt fund: Danmark ejes af Sverige

Den sindssyge Christian 7. tabte Danmark til den svenske konge i et spil terninger, viser nyfundne dokumenter. Danmark har dermed været svensk i næsten 250 år.

Christian 7 og det famøse dokument.

Aprilsnar!! Historien har ikke hold i virkeligheden, men vi lader den stå alligevel :-)


Faktisk burde danskerne tale svensk. Det kan den anerkendte historiker Sune Mørch nu afsløre. I forbindelse med arbejdet på en ny bog om kong Christian 7.s livlæge Struensee har han gravet sig igennem adskillige arkiver og opdaget indtil flere ukendte sider af Struensee, som er højaktuel i filmen ”En kongelig affære”.

Men han spærrede alligevel øjnene op, da han stødte på et dokument dateret den 25. februar 1771:

“Eders Konge, Christian 7, Hersker af Guds og Folkets Nåde, afstår hermed retteligt og uden anstødelse Kongeriget Danmark til Kong Gustav 3., Sveriges Enevældige Hersker og Mægtige Konge, for evig tid (…) grundet Svenskens Sejr i Balut”.

Det mystiske Balut

Sune Mørch havde aldrig hørt om slaget ved Balut, så han satte sig for at finde ud af mere om denne tilsyneladende epokegørende episode, men intet var til hans store frustration at finde. Til et middagsselskab i Randers fik historikeren imidlertid hjælp fra uventet kant, da hans borddame sent på aftenen udfordrede ham til Balut – et terningespil.

”Jeg var ved at tabe både næse og mund, da sagens rette sammenhæng gik op for mig. Jeg stod overfor intet mindre end min karrieres største opdagelse. Christian 7. tabte Danmark til den svenske kong Gustav 3. – i et terningespil!”, fortæller Sune Mørch, som straks måtte forlade festen for at fordøje den nye viden.

Struensee tog affære

Efterfølgende afslørede hans research, at Christian 7.s livlæge, Johann Struensee, var blevet så gal på kongen, at han havde tildelt ”en Ørefigen på Eders Konges Kind”, som det er formuleret i margenen på et dokument fra 26. februar 1771.

Men sket var sket, og Struensee måtte samle stumperne efter den sindssyge konge. Under et bal på Kronborg i Helsingør fik Struensee lusket et kraftigt medikament med nogenlunde samme virkning som morfin i den svenske kong Gustav 3.s glas, og det slog fuldstændig svenskeren omkuld.

Mens Gustav 3. var påvirket af det morfinlignende stof, gjorde en hypnotisør arbejdet færdigt og fik manipuleret den svenske konge til at glemme alt om sin sejr i terningespillet. Dermed var Danmark reddet for nu.

Struensee frygtede dog, at Christian 7. ville bringe Danmark i uføre igen, og terningespillet kan derfor ses som indirekte årsag til, at livlægen siden kørte kongen ud på et sidespor og tog magten i marts 1771.

Struensees tid som de facto hersker blev dog kort. Allerede året efter blev livlægen frataget magten og henrettet.

En bombe under danmarkshistorien

Sune Mørchs opdagelse er en bombe under Danmarks status som selvstændig nation. Hvis de nye oplysninger står til troende har Danmark nemlig hørt under Sverige i 241 år. Al form for lovgivning skal derfor i princippet rulles tilbage og tilpasses svensk lovgivning.

Det vides dog ikke endnu, om Sveriges statsminister, efter de nye oplysninger er kommet frem, vil gøre krav på Danmark.

Sune Mørchs kommende bog, Struensees storhed og fald, kan fås i butikkerne fra midten af juni.