Walker Art Library/Imageselect

Hvorfor forsvandt tempelridderne?

Tempelridderne levede godt på kirkens velsignelse i mange år, men blev til sidst ofre for en magtkamp mellem kongen og paven.

I 1119 grundlagde en håndfuld riddere en munkeorden – tempelridderne – hvis er­­klæ­re­de mission var at beskytte de krist­ne pilgrimme, som i hobetal valfartede til Det Hellige Land.

Ridderne e­je­de intet og overlevede på almisser. Men alt dette ændrede sig 10 år senere, da kir­ken gav sin formelle velsignelse til ordenen.

Inden længe regnede donationerne fra Europas adel ned over tempelridderne.

I de efterfølgende årtier kastede ridderne sig ud i bl.a. bankvirksomhed, landbrug og opkøb af land, alle tiltag, som gjorde de “fattige” munke sten­­ri­ge – så rige, at fyrster og konger stod i kø for at låne penge af dem.

Tempelriddere blev brændt på bålet

Blandt de skyldende regenter var franske Filip 4., som havde lånt store sum­mer for at finansiere sine krige.

Da han ikke kunne betale sin gæld, anklagede kongen munkene for kætteri, af­guds­dyr­kel­se og homoseksualitet og fik i 1307 arresteret alle tempelriddere i Frankrig.

Samtidig blev pave Clemens 5. pres­set til at udstede en række buller, som først dømte ordenen for bl.a. ­kæt­te­ri og dernæst opløste den.

Et stort antal riddere blev brændt på bålet efter at være blevet tortureret til tilståelse.

Deres mange ejendomme blev overdraget til johanniterordenen. Den resterende del af tempelriddernes rigdomme blev konfiskeret af Filip 4.

Det nyopdagede dokument er en optegnelse over retssagen mod munkene.

© Alessia Giuliani/Ritzau Scanpix

Dokument frikender ridderne

Et dokument fundet i Vatikanets hemmelige arkiv i 2001 viser, at pave Clemens 5. var overbevist om tempelriddernes uskyld, selvom han førte kniven mod ordenen.

Dokumentet fra 1308 viser, at paven frikendte ridderne for anklagerne om kætteri, inden han blev presset til at opløse tempelridderordenen i 1312.

Den katolske kirkes nuværende officielle standpunkt er, at tempelridderne blev uretfærdigt dømt i middelalderen, og at Clemens 5. blev presset til en forkert dom af kong Filip 4.