Allan Faurskov/Viborg Museum
bunke af mønter, stadig med jord på

Kæmpeskat lå gemt i den jyske muld

Over 6.000 mønter fra middelalderen dukkede op på en mark, da en hobby-arkæolog afsøgte området med sin metaldetektor.

Da Sidse Stephensen i begyndelsen af januar 2021 gik rundt på en mark sydøst for Viborg, gav hendes metaldetektor pludselig udslag. Hurtigt fik amatørarkæologen gravet 13 mønter fra 1300-tallet frem.

Men metaldetektoren indikerede, at der gemte sig endnu mere under jorden, så Stephensen kontaktede Viborg Museum, der sendte folk ud for at bekræfte fundet. Siden har museets folk og medlemmer af Midtjysk Detektorforening i hemmelighed arbejdet på at udgrave skatten, der viste sig at bestå af hele 6.673 mønter.

Alt danefæ tilhører Nationalmuseet, som nu skal vurdere fundet. Sidse Stephensen kan derefter se frem til en klækkelig dusør.

© Allan Faurskov

Skatten kunne købe 16 køer

Skatten havde en betydelig købekraft i middelalderen og kunne have betalt for ca. 16 køer eller tre gode arbejdsheste.

Mønterne stammer alle fra perioden 1310 til 1330 – en turbulent tid i Danmarks historie, hvor store dele af riget var pantsat til tyske fyrster, og der herskede ufred.

Museumsinspektør Mikkel Kieldsen fra Viborg Museum forklarer, at den urolige tid fik folk til at grave deres værdier ned. Hvorfor ejeren aldrig vendte tilbage, er uvist. Måske blev han dræbt i de krige, der hærgede landet, eller bukkede under for pesten, der nogle få år senere ramte Danmark.

De 6.673 mønter, der er blevet døbt Stenmoseskatten, skal nu sendes til Nationalmuseet, men arkæologerne håber, at skatten en dag kan udstilles på det nye Viborg Museum, der er ved at blive færdigbygget.