AA Photo

Nyt fund: Stærke kvinder regerede hittitternes rige

Et fund fra den syrisk-tyrkiske grænse smadrer teorien om, at mænd havde monopol på magten i hittitternes rige.

Et nyt fund fra den tyrkisk-syriske grænse viser, at beboerne i den hittittiske by Karkemish gik til en lokal administrator ved navn Matiya, når de havde et problem.

Allerede 1.500 år f.Kr. rådede Hittitterriget over en velfungerende administration, der afgjorde stridigheder mellem indbyggere og udstedte tilladelser til fx at åbne forretninger og bygge hus.

Matiya skiller sig imidlertid ud fra mængden af administratorer – hun var nemlig kvinde. I Karkemishs ruiner har arkæologer fundet adskillige officielle segl, som Matiya brugte i sit embede, når hun underskrev dokumenter.

Hittitternes rige (med grønt) var størst i slutningen af 1300-tallet f.Kr.

© Sémhur

Matiya var højt på strå

Fundet rokker ved de kønsroller, som historikere mente eksisterede i Hittitterriget. Hidtil har eksperterne antaget, at hittitterne levede i et stærkt mandsdomineret samfund – ligesom faraos Egypten, som riget ofte lå i strid med.

Hos hittitterne gjaldt der forskellige love for mænd og kvinder – eksempelvis modtog kvinder langt mindre i erstatning end mænd ifølge deres love. At en kvinde som Matiya kunne bestride så højt et embede som administrator, kommer derfor som en kæmpe overraskelse.

I hittitternes rige har Matiya ovenikøbet været højt på strå i administrationen, mener arkæologerne bag fundet. Ud af det dusin segl, som de har udgravet i Karkemish, tilhørte 2/3 Matiya.