Hvor gamle er Genèvekonventionerne?

Chokket over et besøg til en slagmark i Italien fik forretningsmanden Henri Dunant til at begynde det arbejde der ledte til såvel oprettelsen af Røde Kors som indførelsen af Genèvekonventionerne.

Den første Geneve-konvention

Den første Geneve-konvention blev underskrevet af blandt andre. Danmark.

© Schweizerisches Bundesarchiv

Tusinder af soldater lå sårede uden hjælp, da forretningsmanden Henri Dunant i 1859 besøgte en slagmark i Italien.

Den chokerede Dunant skrev senere om hændelsen i en bog, hvori han foreslog oprettelsen af en politisk neutral organisation, der tog sig af krigens ofre.

Han skrev også, at alle regeringer burde underskrive en traktat, der sikrede, at organisationen – der blev til Røde Kors – kunne få adgang til krigszoner.

I 1864 førte Dunants forslag til den første Genèvekonvention, som blev underskrevet af 12 lande. Den blev senere suppleret med yderligere tre traktater og tre protokoller, som uddyber og opdaterer det oprindelige dokument.

Henri Dunant

Henri Dunant fik i 1901 Nobels fredspris for sit humanitære arbejde.

© Getty Images