Hvor udbredt blev kommunismen?

Kommunistiske ledere ønskede en “verdensomspændende revolution”. Hvor tæt var de på at nå målet?

Da de tyske filosoffer Karl Marx og Friedrich Engels i 1848 udgav Det Kommunistiske Manifest skrev de om behovet for en verdensomspændende revolution.

Bl.a. Lenin og Stalin tog idéen til sig, men af praktiske grunde begrænsede de længe kommunismen til deres eget land. I stedet lukkede de for al kontakt og handel med ikke-kommunistiske lande for bl.a. at sikre sig imod kapitalistisk indflydelse.

I løbet af 1900-tallet opstod flere afarter af den kommunistiske ideologi. Udbredelsen toppede i 1980'erne, hvor ca. 1/3 af jordens befolkning – eller 1,5 mia mennesker levede under hammer og segl.

I alt har 25 lande på papiret været kommunistiske på et eller andet tidspunkt – i dag bekender kun Laos, Kina, Cuba, Korea og Vietnam sig til Marx' og Engels lære.

I stedet lukkede de for al kontakt og handel med ikke-kommunistiske lande for bl.a. at sikre sig imod kapitalistisk indflydelse.