Polfoto/Ullstein Bild

Hvorfor kalder kommunister hinanden kammerater?

Stalin og partifællerne fandt inspirationen hos de franske revolutionære, da de skulle finde en passende fællesbetegnelse for ligesindede kommunister.

Da socialismen vandt frem i midten af 1800-tallet, søgte lederne en fælles betegnelse for alle politisk ligesindede.

Valget faldt på ordet “kammerat” – inspireret af den franske revolution, hvor de revolutionære havde valgt citoyen – medborger – som modsætning til overklassens fine titler.

Betegnelsen kammerat slog an i takt med socialismens udbredelse.

De første russiske socialister brugte ordet tovaritsj, der betyder rejsekam­merat.

Kammerat bruges stadig i dag

Efter den russiske revolution i 1917 blev ordet almindeligt i hele Sovjetunionen som en dagligdags tiltaleform blandt alle indbyggere.

Trods kommunismens sammenbrud hænger udtrykket stadig ved inden for Ruslands væbnede styrker, hvor officererne betegnes som “kammerat sergent”.

De kinesiske kommunister ensrettede også tiltaleformen, men valgte ordet tóng zhì, der betyder “borgere med samme indstilling”.