Wikimedia Commons

Menneskerettigheder er en ny opfindelse

Mange stater har gennem historien haft love om borgernes eller stændernes rettigheder, men universelle menneskerettigheder er noget ganske nyt.

Menneskerettigheder, som vi kender dem i dag, omfatter bl.a. retten til religions- og ytringsfrihed.

Kimen til disse rettigheder blev lagt i oldtiden, hvor flere filosoffer plæderede for, at mennesket som væsen har nogle naturgivne rettigheder.

Disse tanker forblev dog på et filosofisk niveau, og først i 1215 blev et vigtigt skridt mod de moderne menneskerettigheder taget med Magna Carta.

Dokumentet blev underskrevet af den engelske konge og understreger bl.a. retten til en fair rettergang.

Rettigheder var dog kun for adelen, og først hos 1700-tallets tænkere opstod idéen om, at alle skulle have basale rettigheder.

Deres tanker formede bl.a. USA’s uafhængighedserklæring fra 1776, som fastslår, at “alle mennesker er skabt lige” og “har visse umistelige rettigheder”.

I kølvandet på 2. verdenskrig vedtog 48 lande i 1948 FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, som definerer vor tids menneskerettigheder.

FN'S Verdenserklæring om Menneskerettighederne