Shutterstock

De slubrede alle kaffe i Wien i 1913

Året før verdenskrigene havde Adolf Hitler, Lev Trotskij, Josef Stalin, Josip Tito & Frans Ferdinand alle deres daglige gang i Wiens gader.

I 1913 boede fem mænd, som på godt og ondt kom til at præge historien, få kilometer fra hinanden i Wien – hovedstaden i Østrig-Ungarn.

Blandt dem var 24-årige Adolf Hitler, der kæm­pe­de for at overleve som kunstmaler. Han tjente så lidt, at han boede på et hjem for fattige nær Donau.

Få kilometer derfra levede en ung rus­sisk dissident på flugt fra Ruslands hem­me­li­ge politi.

Hans navn var Lev Trotskij, og han blev i 1918 leder af bol­sje­vik­ker­nes Røde Hær. I 1913 mødtes Trotskij med en anden po­li­tisk flygtning.

Manden boede i Wien i en måned og kendes under navnet Stalin – Hitlers senere ærkefjende.

Mens Trotskij og Stalin diskuterede po­li­tik på Wiens kaffebarer, har de muligvis mødt en anden af Hitlers frem­ti­dige fjender, som også færdedes i byen.

Det var kroaten Josip Tito, der un­der 2. verdenskrig ledte de jugosla­viske par­ti­sa­ners kamp mod Hitlers tropper og siden blev landets leder.

I centrum af Wien kunne de fire mænd beskue det Øvre Belvedere-pa­lads, hvor ærkehertug Frans Ferdinand boede – manden, hvis død i 1914 udløste 1. verdenskrig.

LÆS OGSÅ: Kafka ville dø med sin litteratur

Trotskij, Stalin og Hitler drak alle kaffe på Café Central i 1913.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Lev Trotskij udgav avisen Pravda i Wien, mens han boede i byens 19. distrikt.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Josip Tito arbejdede på Daimlers bilfabrik lidt uden for Wien og havde sin gang i byen.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Josef Stalin opholdt sig en måned i Wiens 12. distrikt og mødtes bl.a. med Trotskij.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Adolf Hitler boede i Wien i 1908-13, da han forsøgte at komme ind på kunstakademiet.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Sigmund Freud flyttede til Wien i 1860 og blev boende indtil 1938. Psykoanalytikeren udgav i 1913 essayet “Totem und Tabu”.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Frans Ferdinand boede i Øvre Belvedere-paladset, indtil han blev skudt i 1914.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi