Greatthinker2310/Wikimedia

Mahatma Gandhi - Indiens befrier

Med ikke-voldelige midler lykkedes det Gandhi og hans bevægelse at fravriste briterne herredømmet og gøre Indien selvstændigt.

Hvornår?

1869-1948

Hvor?

Indien, Sydafrika og Storbritannien.

Hvordan?

Mohandas Gandhi blev født ind i en indisk købmandsfamilie og fik af sine forældre lov til at studere jura i Storbritannien.

Derefter etablerede han sig som advokat i Sydafrika, som havde en stor indisk befolkning. Under en togrejse oplevede han, at en racistisk medpassager nægtede at dele kupé med en “farvet mand”.

I løbet af de følgende 20 år lykkedes det ham gennem forskellige kampagner at forbedre situationen for indere i Sydafrika.

Da Gandhi i 1915 vendte tilbage til sit hjemland, var han allerede berømt for sin aktivisme. Han havde også aflagt advokatfagets jakkesæt og var begyndt at klæde sig i traditionelt indisk tøj.

Nu ville han gennem ikke-voldelige metoder tvinge Storbritannien til at give Indien sin selvstændighed.

Den berømteste af flere kampagner baseret på civil ulydighed blev gennemført i 1930, da Gandhi ledede den såkaldte saltmarch.

Under 2. verdenskrig fortsatte han med at føre kampagne for indisk frihed, og i 1947 gav briterne efter.

“Det ville være en god idé”. Gandhis svar på en journalists spørgsmål om, hvad han synes om “vestlig civilisation”.

Hvorfor?

Briterne havde kontrolleret Indien siden slutningen af 1700-tallet – først gennem East India Company, men efter et oprør i 1850’erne var det enorme land blevet en kronkoloni under Storbritannien.

En lille minoritet af britiske tje­nes­te­mænd kontrollerede den store indiske befolkning vha. militær tilstedeværelse og strenge love, som begunstigede britisk handel.

Eksempelvis indførte Storbritannien i slutningen af 1800-tallet et saltmonopol for at beskytte den britiske saltindustri.

Det var dette, Gandhi protesterede mod gennem saltmarchen, som skulle vise, at inderne kunne klare sig med sine egne saltforsyninger.

Den britiske kolonimagt kontrollerede længe Indien ved at bruge en del og hersk-politik over for landets mange forskellige folkeslag og religiøse grupper.

gandhi assassinated news article

På vej til et bønnemøde blev Gandhi skudt og dræbt af hindu-aktivisten Nathuram Godse i januar 1948.

© John frost newspapers/imageselect & Historic Collection/Imageselect

Hvad skete siden?

Gandhi bliver kendt som Mahatma – den store ånd – efter at den indiske litteraturpristager Rabindranath Tagore giver ham tilnavnet.

Han taber dog indflydelse i slutningen af selvstændighedsprocessen, da andre politikere tager over.

1947

Efter en alvorlig splittelse mellem hinduer og muslimer deles den britiske koloni i de selvstændige stater Indien og Pakistan, som yderligere deles i en vestlig og en østlig del.

Tusindvis af mennesker dræbes under uroligheder, som opstår i forbindelse med delingen og flytningen af befolkningsgrupperne.

1948

Gandhi, som forgæves forsøger at stoppe volden mellem befolkningsgrupperne, myrdes den 30. januar af hinduaktivisten Nathuram Godse.

1971

Indbyggere i den østlige del af Pakistan mener, at regeringen i Islamabad negligerer dem, og indleder en frihedskamp.

Tusinder dræbes, da sikkerhedsstyrker bekæmper separatisterne. I den følgende krig får oprørerne støtte af Indien, og til sidst tvinges Pakistan til at kapitulere.

Den nye stat Bangladesh grundlægges som resultat af krigen.