Pictorial Press LTD./Imageselect

Otto von Bismarck var Tysklands jernnæve

"Blod og jern" gjorde Otto von Bismarck til symbol på Tysklands samling og gav ham posten som rigets første kansler.

Hvornår levede Otto von Bismarck?

1815-1898

Hvor regerede han?

I Preussen og i de øvrige dele af det i 1871 forenede tyske rige.

Hvad opnåede Otto von Bismarck?

Som Preussens ministerpræsident blandede Otto von Bismarck sig i konflikten mellem Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Efter den dansk-tyske krig i 1864 blev danskerne tvunget til at afstå hertugdømmerne til preusserne og østrigerne.

Preussens voksende magt førte imidlertid til en konflikt med Østrig, som siden middelalderen havde spillet en ledende rolle for alle Europas tyskere. Da krigen brød ud i 1866, sejrede den mere moderne preussiske hær efter bare seks uger.

Regeringen i Wien blev tvunget til at acceptere, at Preussen annekterede Hannover samt Hessen-Kassel, Nassau og Frankfurt, der senere blev en del af Hessen-Nassau. Året efter stod Bismarck bag grundlæggelsen af Det Nordtyske Forbund, der samlede 22 tyske stater og byer nord for floden Main.

For også at opnå tilslutning til det nationale samlingsprojekt fra Bayern, Baden og Württemberg fremprovokerede Bismarck en konflikt med Frankrig, som erklærede krig i 1870.

Tyskerne besejrede hurtigt franskmændene og tvang dem til at afgive de tysksprogede områder Alsace og Lorraine. Under et møde i Spejlsalen i det franske slot Versailles 18. januar 1871 udråbte Bismarck kejserdømmet Tyskland.

Bismarck blev symbol på Tysklands samling og fik posten som rigets første kansler.

© Skanereprotage/IBL/Mary Evans
“Mennesket lyver aldrig så meget som efter en jagt, under en krig og før et valg”. Otto von Bismarck.

Hvad var Otto von Bismarcks mål?

Otto von Bismarck brugte den tyske nationalisme som et redskab i forsøget på at stække socialisternes og de liberales politiske indflydelse. Gennem tre korte krige ville han forene alle tyske småstater til et stort rige, og projektet vakte bred folkelig opbakning.

I 1860’erne oprustede han det preussiske militær, som blev en hovedfaktor i samlingen af Tyskland – en samling, der også styrkede den tyske økonomi og fremmede industrialiseringen.

Hvad skete siden med Otto von Bismarck?

Samlingen af Tyskland i 1871 bliver Bismarcks store triumf. I resten af sin karriere stræber han efter at bevare den nye europæiske magtbalance, som samlingen har skabt.

1871

Otto von Bismarck udnævnes til rigskansler i det nye tyske kejserdømme.

1873

Rigskansleren danner en alliance mellem kejserdømmerne Tyskland, Østrig og Rusland.

1878

Bismarck inviterer Europas stormagter til Berlinkongressen for at stabilisere situationen efter den russisk-tyrkiske krig.

1884-85

Den tyske rigskansler leder Berlinkonferencen, hvor Afrika deles op mellem de europæiske kolonimagter.

1890

Bismarck går af som rigskansler, to år efter at Wilhelm 2. er blevet kejser af Tyskland.