Wikimedia Commons/Pictorial Press Ltd/Imageselect
Billedcollage: Preussen med Frederik den Store som fanebærer og Brandenburger Tor i sollys.

Preussen forvandlede Tyskland til et militært monster

Efter en beskeden begyndelse som et lille baltisk folk udviklede preusserne sig til den stærkeste stat i det tysktalende Europa. Her er historien om Tysklands samlende kraft og de skæbnesvangre preussiske dyder.

“Preussen blev udklækket af en kanonkugle”.

Sådan sagde den franske kejser Napoleon om sin preussiske ærkefjende. Napoleon var selv militarist, men noget var der alligevel om snakken: I flere århundreder var Preussen den mest destabiliserende magt i Europa.

Drevet frem af preussiske dyder som disciplin og blind lydighed tromlede Preussen frem i en verden af tyske småstater, indtil Tyskland blev samlet i 1871 under preussisk overherredømme.

Her kan du følge Preussens opstigning fra at være et hedensk baltisk folkeslag til at blive en drivende kraft bag to verdenskrige og et ideal for nazisterne og Adolf Hitler.

Få også overblikket over det mentale arvegods, som Preussen på godt og ondt har givet i arv til nutidens tyskere.

Om morgenen den 6. november 1730 træder to vagter ind i fængselscellen på borgen i byen Küstrin. Her sidder den 18-årige kronprins af Preussen, den kommende Frederik 2.

Han er blevet sat bag tremmer af sin far, Preussens konge, Frederik Vilhelm 1., fordi han et par måneder tidligere forsøgte at flygte ud af den tyske stat sammen med løjtnant Hans Hermann von Katte, der er hans bedste ven og – ifølge flere historikere – hans elsker.

Frederik den Store og Hans Hermann von Katte.

En af historiens mest tragiske kærlighedshistorier? Her er de to mulige elskere: Frederik den Store i 1736 som 24-årig og den otte år ældre Hans Hermann von Katte.

© Wikimedia Commons

Kronprins Frederiks barndom og ungdom var præget af hård militærtræning og fysisk afstraffelse. Den følsomme prins, der elsker at spille fløjte og skrive digte, har længe drømt om at slippe ud af sin fars jerngreb og sætte kursen mod England.

Flugtforsøget blev dog forpurret, og nu kan prinsen kun se magtesløst til, mens von Katte bliver tortureret på gårdspladsen ude foran cellen.

De to vagter i kronprinsens celle er blevet instrueret i at presse ham helt hen til vinduet, så han ved selvsyn får alle afstraffelsens detaljer med.

“Jesus, tag imod min sjæl”, skriger von Katte og falder på knæ. Bødlen løfter sit sværd og hugger til.

Liget får lov at ligge på gårdspladsen indtil kl. to om eftermiddagen som en advarsel til kronprinsen om, hvad der hænder den, som sætter sig op imod Preussens konge.

Sort ørn med storhedsvanvid

Frederik den Store med preussisk orden

Frederik den Store med den karakteristiske ørnenæse og bærer af den preussiske Ørneorden. De preussiske nationalfarver – sort og hvid – ses ofte som baggrund for den truende ørn med udslagne vinger. Maleri af Anton Graff, 1781.

© Public domain

Henrettelsen af Hans Hermann von Katte blev ikke blot et vendepunkt i Frederik 2.s liv – den banede vejen for Preussen som den mest magtfulde stat i Det Tysk-Romerske Rige.

Synet af den døde ven pillede den sidste rest af oprør mod faren ud af kronprinsen og transformerede ham til en jernhård leder.

Da Frederik 2. overtog tronen efter sin fars død i 1740, gennemførte han flere succesrige erobringstogter, der gav ham tilnavnet “den Store”.

Når kongen red ud for at erobre nyt land eller slå en fjende tilbage, bar han sit våbenskjold med Preussens sorte ørn og valgsproget “Suum cuique” – “Enhver sit”.

To århundreder senere stod det samme motto – “Jedem das Seine“ – over indgangen til kz-lejren Buchenwald.

At Adolf Hitlers nazistiske rige er inspireret af det militaristiske Preussen, er svært at overse.

For Preussen gav sine dyder videre til kommende slægter, selv efter at kongeriget var gået under.

Tolerance, ærlighed og andre bløde værdier talte også blandt de preussiske dyder, men det er langt mere skæbnesvangre egenskaber som streng disciplin og blind lydighed, der gjorde preusserne berømte og berygtede.

Trediveårskrigen tog hårdt på Preussen

Slag om natten i 30-årskrigen.

Et natligt slag mellem spanske og hollandske styrker i Trediveårskrigen. Selvom Preussen ikke var involveret i netop denne batalje, er krigens gru den samme. Maleri af Esaias van de Velde, 1623.

© Wikimedia Commons

Det lå langtfra i kortene, at Preussen vha. fanatisk nationalisme og en aggressiv ekspansionspolitik skulle sejre i kampen om at blive Tysklands ledende magt.

Da Trediveårskrigen brød ud i 1618, blev Europa hvirvlet ind i en blodig udmattelseskrig mellem især Tysklands protestantiske konger på den ene side og den katolske kejser og hans støtter på den anden. Men efterhånden som krigen trak ud, fik de mange stridende parter et utal af andre magtpolitiske motiver som drivkraft.

Konfliktens slagmark var Det Tysk-Romerske Rige, der bredte sig mellem Frankrig i vest til Ungarn i øst og fra Danmark mod nord til Italien mod syd.

På det tidspunkt var Tyskland endnu ikke én samlet nation, men et kludetæppe af omtrent 300 selvstændige grevskaber, hertugdømmer, kongeriger og frie byer med en kejser som samlende overhoved.

Et af disse fyrstedømmer var Brandenburg-Preussen, der omfattede store dele af Tyskland nord for floden Main.

Brandenburg-Preussen med byen Berlin som hovedstad led særligt under Trediveårskrigen.

For eksempel faldt bybefolkningen i 1630’erne i Brandenburg-Preussen fra 113.500 til kun 34.000 indbyggere.

Fra baltisk stamme til hertugdømme

Brandenburg-Preussen i 1714.

Landkort over Preussen er sjældent statiske i lang tid ad gangen: Stater bliver opslugt, og alliancer indgås. Kortet viser Brandenburg-Preussens udbredelse og opsplittede karakter i 1714. Den magnetiske kraft, der tiltrak det oprindelige preussiske land mod øst til besiddelserne ved Brandenburg (Berlin), er ikke til at tage fejl af.

© Shutterstock/Sisse Sofie Hansen

Den ufarlige orm forvandler sig til en giftslange

Krig og katastrofe kunne dog ikke slå Brandenburg-Preussens hersker, kurfyrsten Frederik Vilhelm 1., ud.

Efter indgåelsen af Den Westfalske Fred i 1648 beskattede kurfyrsten sin befolkning hårdt for at få penge til at opbygge en hær, der kunne modstå fremtidige angreb.

“En hersker behandles ikke med respekt, medmindre han har sine egne tropper og ressourcer”, sammenfattede kurfyrsten Frederik Vilhelm 1. i 1667.

Preussen skulle ikke længere være en ubetydelig orm i Det Tysk-Romerske Kejserrige, men en monstrøs giftslange, der kunne sætte hugtænderne i sine fjender.

Da Sverige i 1675 invaderede Brandenburg-Preussen, slog slangen til, og den 25. juni 1675 nedkæmpede Frederik Vilhelm 1., en overtallig svensk hær ved byen Fehrbellin i Brandenburg.

Preussens vokseværk

Video

Preussen var en hær med et land

Sejren over svenskerne blev et vendepunkt i Preussens historie. Den tyske stat positionerede sig som en magtfaktor i Det Tysk-Romerske Rige.

Da Frederik Vilhelm 1. døde i 1688, havde Brandenburg-Preussen erobret en lang række landområder og var nu den største tyske stat efter Østrig.

I 1701 lod Frederik 1. af Brandenburg-Preussen sig krone til konge af Preussen. Brandenburg-Preussen hed nu blot Preussen og var ét samlet kongerige.

Frederik 1. krones til konge af Preussen.

Den 18. januar 1701 kroner kurfyrsten Frederik 1. sig selv til konge over Preussen på slottet i Königsberg (i dag Kaliningrad).

© Wikimedia Commons

Hans efterfølger som konge, Frederik Vilhelm 1., overtog magten i 1713. Frem til sin død i 1740 øgede han hæren fra 40.000 mand til 80.000.

Da sønnen Frederik 2. blev konge i 1740, rådede Preussen over den fjerdestørste hær i Europa, og udgifterne til militæret udgjorde 86 pct. af hele statsbudgettet.

Som den franske forfatter og filosof Voltaire (1694-1778) skrev: “Hvor nogle stater har en hær, så har den preussiske hær en stat”.

Konge blev kult-dyrket

I sin regeringstid, der løb helt frem til 1786, forvandlede Frederik den Store Preussen til en europæisk stormagt.

Under de såkaldte Schlesiske Krige (1740-1763) og Syvårskrigen (1756-1763) erobrede kongen den tyske stat Schlesien fra de østrigske habsburgere og fik indlemmet den tyske stat Sachsen i sit rige.

Krigene kostede omkring 400.000 menneskeliv i Preussen – eller ca. 10 pct. af befolkningen. Alligevel forgudede preusserne deres konge.

De preussiske dyder

Siegessäule, Berlin.

“Siegessäule” i Berlin er et monument over Preussens tre knusende sejre over henholdsvis Danmark, Østrig og Frankrig. Sejrssøjlen er dekoreret med forgyldte kanoner erobret i de tre krige.

© Shutterstock

Blind lydighed og tolerance

Da Frederik den Store døde i 1786, var kulten omkring hans person enorm, og den næsten fanatiske hyldest af “Alte Fritz” mindede om den, man så opstå omkring Adolf Hitler halvandet århundrede senere.

Det samme gjorde den særlige mentalitet, som gennemsyrede ikke blot hærens knap 200.000 mand, men befolkningen i det hele taget.

“Hvor nogle stater har en hær, så har den preussiske hær en stat”. Den franske filosof og forfatter Voltaire.

Preussens autoritære styreform var indbegrebet af benhård militarisme, maskuline dyder, stokkonservatisme og kadaverdisciplin.

Blind lydighed var påkrævet af alle til alle tider, og kongens ordrer og statens ukrænkelighed måtte aldrig betvivles.

Napoleon halverede Preussen

Preussens velsmurte militærmaskine måtte dog se sig slået, da den franske kejser Napoleon invaderede Det Tysk-Romerske Rige i begyndelsen af 1800-tallet.

I 1806 besejrede han Preussen ved byerne Jena og Auerstedt – og indtog kort efter hovedstaden Berlin.

Franskmændenes sejre gav alvorlige buler i den preussiske rustning.

Den 9. juli 1807 indgik det slagne Preussen en fredsaftale med Frankrig – Freden i Tilsit – som betød, at Preussen indvilgede i at afstå alle sine territorier vest for floden Elben.

Dermed mistede det preussiske kongerige ca. halvdelen af sit land.

Preussens revanche

I kølvandet på det sviende nederlag til Frankrig moderniserede Preussen hæren ved at indføre en række reformer.

Korporlig afstraffelse blev forbudt, og det blev nu muligt for enhver uanset stand at gøre karriere i hæren og blive officer.

Moderniseringen af Preussens militær virkede.

Kongeriget deltog i flere store slag mod Napoleon, herunder det afgørende slag ved Leipzig i 1813, der tvang Napoleon til at trække sig ud af Det Tyske Rige.

Året efter invaderede preusserne Frankrig i en koalition med Rusland, Sachsen, Sverige og Storbritannien. Napoleon abdicerede i april 1814, og året efter blev Europas nye grænser forhandlet på plads under Wienerkongressen.

Det Tysk-Romerske Rige havde Napoleon opløst – nu blev det erstattet af Det Tyske Forbund, der bestod af i alt 35 lande og fire fristæder.

Otto von Bismarcks Europa

Bismarck dikterer freden i Versailles.

Otto von Bismarck dikterer freden til den franske ministerpræsident, Adolphe Thiers, efter den tyske sejr over Frankrig i 1871.

© Wikimedia Commons

De efterfølgende årtier voksede Preussens magt i det nye tyske område, bl.a. takket være indførelsen af en toldunion, Zollverein, i 1834, som fjernede toldbarrierne mellem de tyske stater og gjorde Tyskland til et fælles marked.

Godsejeren Otto von Bismarck, der blev udnævnt som Preussens ministerpræsident i 1862, havde dog langt større ambitioner.

Hans vision var at samle de mange tyske småstater i én tysk nationalstat, men Østrig og Frankrig stod i vejen. For at nå sit mål måtte Bismarck vække det preussiske krigsmonster til live igen.

Først blev våbnene vendt mod Danmark, der havde de tyske besiddelser Slesvig og Holsten. I 1864 løb Preussen og Østrig den danske hær over ende i Den Anden Slesvigske Krig.

To år efter gik Bismarck i krig mod Østrig for at presse landet ud af Det Tyske Forbund og etablere Preussen som den mægtigste stat i forbundet.

I 1870 stod Frankrig tilbage som den eneste modstand mod et samlet Tyskland. Bismarck samlede de tyske småstater i en lynkrig mod vest.

Kejserproklamation i Paris i 1871

Preussen og Tyskland ydmyger Frankrig totalt, da kong Wilhelm 1. af Preussen den 18. januar 1871 bliver udråbt til tysk kejser i Spejlsalen i Versailles. Maleri af Anton von Werner, 1885.

© Public domain

I 1871 var sejren over Frankrig i hus, og Det Tyske Kejserrige kunne etableres med Preussens kong Vilhelm 1. som hersker.

“Det er ikke let at være kejser under sådan en kansler”. Kejser Wilhelm 1. om Bismarck.

USA’s præsident dødsdømmer Preussen

Den benhårde militarisme og det autoritære statsapparat, der havde været grundpillerne i Preussens succes de foregående århundreder, endte dog med at blive kejserrigets undergang.

Som den tyske historiker Ramsay Muir skrev efter udbruddet af 1. verdenskrig i 1914:

“Den historiske baggrund for konflikten er resultatet af en gift, der har spredt sig gennem det europæiske system i århundreder. Og hovedkilden til denne gift er Preussen”.

Efter 1. verdenskrig blev Tysklands kejser, Vilhelm 2., tvunget til at abdicere, og i 1918 udråbte socialdemokratiet SPD Tyskland som republik – senere kendt som Weimarrepublikken.

De preussiske dyder om blind lydighed og benhård militarisme blev genoplivet under nazismen, men efter Nazitysklands fald blev Preussen officielt opløst som tysk delstat.

Som den amerikanske præsident, Dwight D. Eisenhower, formulerede det, var der ikke plads til Preussen i den nye verdensorden:

“Når Hitler og nazisterne er væk, skal den preussiske militærklike forsvinde med dem. Krigsliderlige bander af militarister skal udryddes fra Tyskland, hvis vi skal have nogen reel sikkerhed for fremtidig fred”.

Hitler hentede inspiration hos preusserne

Adolf Hitler sammen med kronprinsen af Preussen, Vilhelm 1., i 1933.

Adolf Hitler sammen med kronprinsen af Preussen, Vilhelm 1., i 1933.

© Bundesarchiv/Wikimedia Commons

De fire mest magtfulde preussere

Tre konger og en kansler

Det tyske storriges historie blev formet af krigeriske konger og én jernhård rigskansler. Mød fire af de mest magtfulde mænd i Preussens historie.

Frederik den Store
© Public domain

Frederik den Store – “Alte Fritz”

Med Frederik den Store på tronen (1740-1786) blev Preussen for alvor en stormagt. Den krigeriske konge lykkedes med at holde bl.a. Frankrig stangen under Syvårskrigen (1756-1763) og erobre vigtige landområder fra Østrig. Under hans regeringstid voksede Preussens hær fra ca. 80.000 mand til knap 200.000, hvilket gjorde det til den tredjestørste hær i Europa.

Frederik Vilhelm 3.
© Public domain

Frederik Vilhelm 3. – startede skidt

Det startede skidt, men endte ganske godt for Preussens monark Frederik Wilhelm 3. (1797-1840). Kongen kastede i 1806 hovedløst Preussen i kamp mod Frankrig og kejser Napoleons hær. Frederik Wilhelm 3. var en uduelig feltherre, og krigen endte med, at Napoleon besatte Berlin. Efter Napoleons nederlag i 1813 blev grænserne fra tiden før Napoleonskrigene dog genoprettet.

Wilhelm den 1.
© Public domain

Wilhelm 1. – den første kejser

Wilhelm 1. (1861-1888) kom som ny konge hurtigt i konflikt med det liberale flertal i parlamentet, da han planlagde at opruste massivt i militæret. I 1862 udnævnte Wilhelm 1. Otto von Bismarck som ministerpræsident – så kunne han tage sig af problemerne. Wilhelms magt svandt ind i takt med Otto von Bismarcks opstigen, og i 1871 lod han sig kåre som kejser uden megen reel politisk indflydelse i det nye, forenede Tyske Rige.

Otto von Bismarck
© Public domain

Otto von Bischmarck - “Jernkansleren”

Da Otto von Bismarck blev ministerpræsident i 1862, svulmede Preussens hær op. Tidens store spørgsmål skulle løses med “blod og jern”. I 1871 blev Bismarck udnævnt som den første rigskansler i det samlede Tyske Rige. Kejseren lod ham stort set regere landet, som han ønskede det, men da sønnen overtog tronen i 1888, varslede det enden for “Jernkansleren”, og Otto von Bismarck blev tvunget til at gå af i 1890.