Creative Commons

100 år gammelt gude-mysterium endelig løst

Frustrerede arkæologer har længe revet sig i håret over hvilken gud, inskriptioner på en samling altre i oldtidsbyen Palmyra var dedikeret til. Nu har de endelig fundet svaret.

I 100 år har en samling altre i den syriske oldtidsby Palmyra været kilde til stor undren blandt arkæologer.

Altrene, der stammer fra det 2. og 3. århundrede e.Kr., har alle inskriptioner der hylder en anonym gud, men forskere har været i vildrede over hvilken.

Ét alter er dedikeret til ”Universets herre”, et andet til ”Ham der er for evigt velsignet” og et tredje til ”Den nådige” - og sådan fortsætter det ellers.

Men nu er mysteriet løst. Det viser sig, at der ikke er tale om én, men derimod mange forskellige guder.

Den semitiske gud Baalshamin (i midten) blev blandt andet dyrket i Palmyra, hvor dette relief er fundet.

© Creative Commons

Ved at sammenligne gude-beskrivelserne med lignende tilnavne fra andre guder i regionen har Dr. Aleksandra Kubiak-Schneider fra universitetet i Wroclaw, Polen fundet frem til, at altrene ikke er dedikeret til én enkelt gud.

F.eks. var ”Den nådige” et velkendt navn for overguden Marduk i den Babylonske gudeverden, der også blev dyrket i Palmyra, mens ”Universets herre” sandsynligvis henviser til den semitiske gud Baalshamin.

Manglende gudenavn førte til fejltolkning

Manglen på et gudenavn på altrene har fået arkæologer til at tilskrive dem til en religion med ”et tabu mod at nævne navnet på guddommen, i stil med det tabu der findes i jødedommen,” forklarer Kubiak-Schneider.

”Dette blev tolket som en monoteistisk manifestation og en tendens til at tilbede én enkelt gud,” forklarer hun. Men nu har hun fundet bevis for, at den tolkning er forkert.