Joods Historich Museum / Library of Congress
Jerusalem

Bibelen i billeder

I 1881 drog 16 amerikanske pilgrimme til Palæstina for at vente på Jesu genkomst. De nåede et land, hvor tiden øjensynligt havde stået stille siden Kristi fødsel. Ud af det støvede landskab tonede de hellige tre konger, Lazarus og Jesus med disciplene frem. Lige til at fotografere.

For 130 år siden var Palæstina en fjern og tilbagestående provins i udkanten af Det Osmanniske Rige. Hovedparten af de ca. 450.000 indbyggerne var muslimske arabere. Det græsk-ortodokse mindretal udgjorde 40.000 mennesker, mens 20.000 var fattige og fromme jøder. Men noget var ved at ske i denne stille udørk.

År for år steg strømmen af jøder, som kom for at bosætte sig i Det Hellige Land. Blandt de tilrejsende var også kristne pilgrimme som “The Overcomers”, der i 1881 ankom til Jerusalem fra Chicago. De fandt et forarmet land med hullede veje, hvor kameler stadig var det foretrukne transportmiddel.

Overalt i Palæstina fandt “The Overcomers” bekræftelse på deres religiøse forestillinger. Landet var et over­flødigheds­horn af bibelske scenerier.

I pilgrimmenes souvenirshop i Jerusalem solgte de håndkolorerede billeder med bibelske overtoner til kristne turister og tjente derved penge til velgørende arbejde blandt områdets fattige.

Se snapshots fra Bibelen:

“...se, da kom nogle vismænd fra Østerland...”

Betlehem, Matthæus, kapitel 2 vers 1

Joods Historich Museum / Library of Congress

“...da stod Herrens engel foran hyrderne...”

Ved Betlehem, Lukas, kapitel 2 vers 9

Efter ankomsten til Jerusalem drog de 16 amerikanere rundt til alle de hellige steder, de kendte fra Bibelen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

“... Jesus kom fra Nazaret og blev døbt af Johannes i Jordan...”

Jordanfloden, Markus, kapitel 1 vers 9

Ved Jordanfloden fandt pilgrimmene fx det sted, hvor Jesus var blevet døbt af Johannes Døberen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

“Jesus sagde til dem: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere”.

Genesaret sø, Markus, kapitel 1 vers 17

Joods Historich Museum / Library of Congress

“...den tredje dag var der bryllup i Kana...”

Kana by, Johannes, kapitel 2 vers 1

I Galilæa besøgte de landsbyen Kana, hvor Frelseren ifølge Bibelen under et bryllup havde forvandlet vand til vin.

Joods Historich Museum / Library of Congress

“Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud”.

Lazarus' grav, Johannes, kapitel 11 vers 43-44

Kun én væsentlig detalje blev fortiet om de smukt komponerede og siden farvelagte billeder: Langt hovedparten af Palæstinas befolkning bestod af muslimer.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Dem lod de kristne fotografer optræde som jøder – som fx på dette billede, der illustrerer, hvordan Jesus vakte den døde Lazarus til live.

Joods Historich Museum / Library of Congress

“...Så førte de ham ud for at korsfæste ham...”

Jerusalem, Markus, kapitel 15 vers 20

Medlemmerne af “The Overcomers” bosatte sig i Jerualems gamle bydel. I deres kristne koloni ville de skabe et utopisk samfund, mens de ventede på Jesus.

Joods Historich Museum / Library of Congress

“...Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane...”

Getsemane Have, Matthæus, kapitel 26 vers 36

Deres tro på Jesu genkomst byggede på antagelsen om, at når jøderne atter levede i Det Hellige Land, ville Frelseren også vende tilbage.

Joods Historich Museum / Library of Congress

“Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”

Golgata, Matthæus, kapitel 27 vers 46

Jesu genkomst lod dog vente på sig, og efter Horatio Spaffords død i 1888 udviklede menigheden sig til en sekt med Anna som enevældig leder.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Pludselig måtte ægtepar ikke længere bo sammen, og pilgrimmene skulle arbejde som slaver fra tidlig morgen til sen aften – samtidig med at Anna Spafford og hendes to døtre levede et liv i luksus. I midten af 1950'erne opløstes “The Overcomers" efter interne stridigheder.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Efterskrift

I 1920'erne købte den rige hollandske kornhandler Arie Speelman 1200 lysbilleder af “The Overcomers”. De smukke billeder fik han pakket i træ­kasser og fragtet hjem til Holland, hvor Speelman brugt dem i sine foredrag om Det Hellige Land.

Efter hans død i 1964 blev de overdraget til det hollandske jødiske historiske museums samlinger.