Library of Congress

Den Engelske Kirke undskylder jødeforfølgelse

Med 800 års forsinkelse tager engelsk biskop nu afstand fra sine forgængeres blodige massakrer på landets jøder.

I 1222 mødtes engelske kirkeledere og indførte strenge regler for jøder. På synoden i Osneys kloster blev det fx besluttet, at Englands jøder skulle bære et mærke på deres tøj, og at de ikke længere måtte omgås kristne socialt.

I anledning af 800-året for kirkemødet i Osney har kirken nu valgt at undskylde for dens rolle i de jødeforfølgelser, der fulgte i kølvandet på synoden:

“Lad os bede til at (undskyldningen, red.) inspirerer kristne i dag til at vende sig fra nutidige former for antisemitisme”, skrev Englands ærkebiskop Welby på Twitter.

Synoden i 1222 udløste blodige uroligheder, og efter årtiers forfølgelse og flere massehenrettelser endte det med, at alle Englands godt 3.000 jøder blev landsforvist.

Landsforvisningen af Englands jøder varede fra 1290 til 1650'erne, da Oliver Cromwell åbnede grænserne for dem igen.

© British Library

Undskyldning får delt modtagelse

Mens nogle jøder har taget godt imod undskyldningen, undrer andre sig over den.

Professor i jødiske/ikke-jødiske relationer ved Southampton Universitet, Tony Kushner, noterer sig, at Den Engelske Kirke fx stadig ser det som sin opgave at omvende jøder til kristendommen:

“At acceptere at blod-injurier, massakrer og udvisninger var forkerte er ligetil. Men at acceptere, at jøder har en ret til deres religion, er mere udfordrende (for kirken, red.)”, udtaler han til engelske medier.