En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri “Den Sidste Nadver” viser Jesus omgivet af de 12 apostle.

Diciplene gav Jesus evigt liv

Historikerne mener, at antallet af apostle varierede i løbet af den tid, Jesus prædikede, men de har identificeret 12 personer som de oprindelige apostle.

Ifølge Bibelen udvalgte Jesus 12 mænd til at regere sammen med ham i gudsriget. Efter opstandelsen bad han dem rejse ud og gøre “alle folkeslag til mine disciple”.

Historikerne mener, at antallet af apostle varierede i løbet af den tid, Jesus prædikede, men de har identificeret 12 personer som de oprindelige apostle.

Nogle af dem ved historikerne kun lidt om, men ifølge overleveringerne betalte de fleste dyrt for deres nyfundne kristne tro.

1. Bartholomæus

missionerede – ifølge forskellige fortællinger – i Arabien, Etiopien og i området sydøst for Sortehavet, hvor han led martyrdøden ved at få flået huden af. Kirkehistorikeren Eusebius (ca. 260-340 e.Kr.) skriver, at Bartholomæus rejste til Indien.

2. Jakob den Yngre

spillede en stor rolle som én af lederne af de første kristne menigheder i Jerusalem, men da flere af de tidlige kilder forveksler ham med Jesu bror af samme navn, er alle oplysninger om Jakob den Yngre meget usikre. Ifølge én fortælling blev han korsfæstet i Egypten, hvor han missionerede.

3. Andreas

var en af de første disciple, der sluttede sig til Jesus. Ifølge græske kilder missionerede han i det nuværende Rumænien, Rusland og Georgien, mens Eusebius nævner, at Andreas også prædikede i Lilleasien. Efter sigende blev Andreas korsfæstet på et X-formet kors i Grækenland.

4. Judas Iskariot

var disciplen, der forrådte Jesus for 30 sølvpenge og overgav ham til de jødiske ledere. Evangelisten Matthæus beretter, at Judas angrede sin handling og hængte sig. Ifølge Apostlenes Gerninger købte Judas en mark for sølvpengene, men fik aldrig glæde af sit køb, fordi han “styrtede hovedkulds ned og brast itu, så alle hans indvolde væltede ud”.

5. Peter

var ifølge Bibelen den første, der så den genopstandne Jesus. Han var med til at grundlægge og lede den første menighed i Jerusalem og rejste bl.a. til byen Antiokia i det nuværende Tyrkiet og til Korinth i Grækenland. Ifølge overleveringen kom Peter til rOM, hvor han grundlagde byens kristne menighed. Den romerskkatolske kirke betragter ham derfor som den første pave.

Omkring år 64 blev Peter – ifølge en kirkelig fortælling, der går tilbage til slutningen af det 1. århundrede – henrettet af kejser Nero. Historien fortæller, at Peter blev korsfæstet med hovedet nedad, fordi han ikke følte sig værdig til at blive korsfæstet på samme måde som Jesus. Da Jesus i evangelierne lovede Peter nøglerne til himmeriget, bliver han i kunst og folketro ofte fremstillet som himlens portvagt.

6. Johannes

var en af Jesu fortrolige og fik en central rolle i urmenigheden i Jerusalem. Historikerne ved kun lidt om Johannes' skæbne. Ifølge en overlevering blev han martyr omkring år 70 e.Kr. Ifølge andre sov han fredeligt ind som ca. 100-årig i Lilleasien – og døde som den eneste apostel af naturlige årsager.

7. Thomas

missionerede ifølge overleveringerne i Syrien, Partherriget (omtrent det nuværende Iran) og Lilleasien (nutidens Tyrkiet), inden han rejste til Indien. Den sydindiske Mar Thoma-kirke hævdes at være grundlagt af Thomas, men historikerne kan ikke bekræfte dette. Thomas led martyrdøden.

8. Jakob den ældre

var en af de første disciple, som Jesus knyttede til sig. Ifølge Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente led han i år 44 e.Kr. martyrdøden, da den jødiske kong Herodes Agrippa fik ham henrettet.

9. Filip

var til stede, da Johannes Døberen døbte Jesus. Efter Jesu død missionerede apostlen en tid i Palæstina, hvor han bl.a. døbte en mand fra en afrikansk dronnings hof. Ifølge overleveringer kunne Filip tale græsk og rejste til Lilleasien for at missionere. Her blev han først korsfæstet og derefter stenet til døde.

10. Matthæus

– også kaldet Levi i nogle af evangelierne – var tolder. Han tilskrives Matthæus-evangeliet, men historikerne finder det usandsynligt, at han skulle have skrevet det. Ifølge overleveringer missionerede Matthæus i Judæa (et område mellem Israel og Vestbredden) og mod øst i Partherriget. Om apostlen døde en naturlig død eller blev martyr, ved ingen.

11. Judas Thaddæus

missionerede i bl.a. Palæstina, Syrien, Libyen, Armenien og Partherriget, hvor han blev dræbt som martyr sammen med Simon. Judas Thaddæus blev angiveligt henrettet med en kølle.

12. Simon

missionerede i Egypten og sluttede sig derefter til Judas Thaddæus. Sammen forkyndte de i Armenien og Partherriget, hvor Simon blev dræbt ved at blive savet midt over. Ifølge en anden – mere kontroversiel – overlevering rejste Simon til England, hvor han blev henrettet i nutidens Lincolnshire.

En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri “Den Sidste Nadver”.