De 12 apostle: Diciplene gav Jesus evigt liv

Historikerne mener, at antallet af apostle varierede i løbet af den tid, Jesus prædikede, men de har identificeret 12 personer som de oprindelige apostle.

Den sidste nadver af Leonardo da Vinci.
© Santa Maria delle Grazie Church

Ifølge Bibelen udvalgte Jesus 12 mænd til at regere sammen med ham i gudsriget. Efter opstandelsen bad han dem rejse ud og gøre “alle folkeslag til mine disciple”.

Historikerne mener, at antallet af apostle varierede i løbet af den tid, Jesus prædikede, men de har identificeret 12 personer som de oprindelige apostle.

Nogle af dem ved historikerne kun lidt om, men ifølge overleveringerne betalte de fleste dyrt for deres nyfundne kristne tro.

Bibelen beretter også om andre personer, der fungerede som religiøse ledere på Jesu tid. F.eks. havde Johannes Døberen også en række disciple.

I Det Nye Testamente står der, at Jesus havde mange tilhængere, men de 12 apostle, som han udpegede til at forkynde hans budskab efter sin død, havde han et ekstra tæt forhold til. Det var også de 12 personer, han delte sit sidste måltid med på skærtorsdag.

En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri “Den Sidste Nadver”

En moderne gengivelse af Leonardo da Vincis maleri “Den Sidste Nadver”.

1. Bartholomæus, 2. Jakob den Yngre, 3. Andreas, 4. Judas Iskariot, 5. Peter, 6. Johannes, 7. Thomas, 8. Jakob den ældre, 9. Filip, 10. Matthæus, 11. Judas Thaddæus, 12. Simon.

© Scanpix/AKG-Images

Bartholomæus

Bartholomæus, en af Jesu 12 disciple.

Apostlen Bartholomæus med en kniv i hånden.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Bartholomæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Bartholomæus fik sin hud flået af

Bartholomæus missionerede – ifølge forskellige fortællinger – i Arabien, Etiopien og i området sydøst for Sortehavet, hvor han led martyrdøden ved at få flået huden af.

Kirkehistorikeren Eusebius (ca. 260-340 e.Kr.) skriver, at Bartholomæus rejste til Indien.

Jakob den Yngre

postlen Jakob den Yngre var en af Jesu disciple.

Jakob den Yngre bliver ofte sammenblandet med Jesu bror, hvorfor oplysningerne om ham er tvivlsomme.

© Martin Schongauer. Apostlen Jakob den yngre, 1430 – 1491, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Jakob den Yngre var en af Jesu nærmeste apostle

Jakob den Yngre spillede en stor rolle som én af lederne af de første kristne menigheder i Jerusalem, men da flere af de tidlige kilder forveksler ham med Jesu bror af samme navn, er alle oplysninger om Jakob den Yngre meget usikre.

Ifølge én fortælling blev han korsfæstet i Egypten, hvor han missionerede.

Andreas

Andreas, en af Jesu 12 apostle.

Andreas har lagt navn til andreaskorset, der er et X-formet kors.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Andreas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Andreas var Jesu første discipel

I Johannesevangeliet står der, at Andreas var den første discipel, der sluttede sig til Jesus. Ifølge græske kilder missionerede han i det nuværende Rumænien, Rusland og Georgien, mens Eusebius nævner, at Andreas også prædikede i Lilleasien.

Efter sigende blev Andreas korsfæstet på et X-formet kors i Grækenland.

Judas Iskariot

Judas Iskariot giver Jesus et kys på kinden.

Judas Iskariot kysser Jesus og afslører ham derved som apostlenes leder for de jødiske præster.

© Shutterstock

Apostlen Judas Iskariot forrådte Jesus

Judas Iskariot var disciplen, der forrådte Jesus for 30 sølvpenge og overgav ham til de jødiske ledere. Evangelisten Matthæus beretter, at Judas angrede sin handling og hængte sig.

Ifølge Apostlenes Gerninger købte Judas en mark for sølvpengene, men fik aldrig glæde af sit køb, fordi han “styrtede hovedkulds ned og brast itu, så alle hans indvolde væltede ud”.

Peter

Apostlen Peter, en af Jesu disciple.

Katolikker betragter apostlen Peter som den første pave i paverækken.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Peter, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Peter fik nøglerne til himlen

Peter var ifølge Bibelen den første, der så den genopstandne Jesus. Han var med til at grundlægge og lede den første menighed i Jerusalem og rejste bl.a. til byen Antiokia i det nuværende Tyrkiet og til Korinth i Grækenland.

Ifølge overleveringen kom Peter til Rom, hvor han grundlagde byens kristne menighed. Den romerskkatolske kirke betragter ham derfor som den første pave.

Omkring år 64 blev Peter – ifølge en kirkelig fortælling, der går tilbage til slutningen af det 1. århundrede – henrettet af kejser Nero.

Historien fortæller, at Peter blev korsfæstet med hovedet nedad, fordi han ikke følte sig værdig til at blive korsfæstet på samme måde som Jesus. Da Jesus i evangelierne lovede Peter nøglerne til himmeriget, bliver han i kunst og folketro ofte fremstillet som himlens portvagt.

Apostlen Peters hus i oldtidsbyen Kapernaum.

Ruinerne af Peters hus ligger i dag beskyttet under en moderne kirke.

© Shutterstock

Bibelsk arkæologi: Kristi hovedkvarter

Arkæologer fandt i 1968 et hus, som de mener, Jesus gjorde til sit hovedkvarter under sine prædikenrejser.

Huset ligger i byen Kapernaum ved Genesaret Søs bred og har formentlig tilhørt apostlen Peter.

Huset fungerede som en slags tidlig kirke, og udgravninger har bl.a. afsløret en mødesal, hvor inskriptioner med navnene Jesus og Peter er indridset i væggene.

Johannes

Johannes, en af Jesu 12 apostle.

Apostlen Johannes’ forældre var Zebedæus og Salome. I nogle overleveringer hedder det, at Salome og Jomfru Maria var søstre. Hvis det er sandt, var Johannes og hans bror, Jakob den Ældre, fætre til Jesus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Johannes, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Johannes var højt elsket af Jesus

Johannes var en af Jesu fortrolige og fik en central rolle i urmenigheden i Jerusalem. Ifølge Johannesevangeliet var apostlen Johannes “den discipel, som Jesus elskede”.

Historikerne ved kun lidt om Johannes' skæbne. I mange år troede man, at Johannes stod bag Johannesevangeliet. I dag betragter forskerne det som usandsynligt, at han er forfatteren.

Ifølge en overlevering blev han martyr omkring år 70 e.Kr. Ifølge andre sov han fredeligt ind som ca. 100-årig i Lilleasien – og døde som den eneste apostel af naturlige årsager.

Thomas

Apostlen Thomas betvivlede Jesu opstandelse.

Thomas får undertiden tilnavnet “den vantro Thomas”, da han ikke troede på, at Jesus var genopstået.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Thomas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Thomas var skeptisk om Jesu opstandelse

Thomas troede ikke på, at Jesus virkelig var genopstået påskemorgen. Mange fremstillinger af ham bygger på fortællingen om “den tvivlende Thomas”. Først da Jesus bad Thomas røre ved de sår, han tildrog sig under korsfæstelsen, indså Thomas, at Jesus var genopstanden.

Thomas missionerede ifølge overleveringerne i Syrien, Partherriget (omtrent det nuværende Iran) og Lilleasien (nutidens Tyrkiet), inden han rejste til Indien.

Den sydindiske Mar Thoma-kirke hævdes at være grundlagt af Thomas, men historikerne kan ikke bekræfte dette. Thomas led martyrdøden.

Jakob den Ældre

Jakob den Ældre, en af Jesu 12 apostle.

I kunsten bliver Jakob den Ældre tit skildret som en pilgrim.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Jakob d.æ., 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Jakob den Ældre blev dræbt af Herodes Agrippa

Jakob den Ældre var en af de første disciple, som Jesus knyttede til sig.

Ifølge Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente led han i år 44 e.Kr. martyrdøden, da den jødiske kong Herodes Agrippa fik ham henrettet.

Apostlen Jakob den Ældre og apostlen Johannes var brødre.

Filip

Filip var en af Jesu 12 apostle.

Apostlen Filip beherskede det græske sprog og drog ud i verden for at prædike Jesu ord.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Philip, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Filip prædikede i Lilleasien

Filip var til stede, da Johannes Døberen døbte Jesus. Efter Jesu død missionerede apostlen en tid i Palæstina, hvor han bl.a. døbte en mand fra en afrikansk dronnings hof.

Ifølge overleveringer kunne Filip tale græsk og rejste til Lilleasien for at missionere. Her blev han først korsfæstet og derefter stenet til døde. Af andre overleveringer fremgår det, at han døde en naturlig død, da han var 87 år.

Matthæus

Apostlen Matthæus var en af Jesu 12 apostle.

Matthæus opkrævede skatter, inden han blev udpeget som apostel af Jesus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Mathæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Matthæus opkrævede skatter

Matthæus – også kaldet Levi i nogle af evangelierne – var tolder. Han tilskrives Matthæus-evangeliet, men historikerne finder det usandsynligt, at han skulle have skrevet det.

Ifølge overleveringer missionerede Matthæus i Judæa (et område mellem Israel og Vestbredden) og mod øst i Partherriget. Om apostlen døde en naturlig død eller blev martyr, ved ingen.

Judas Thaddæus

Judas Thaddæus var en af Jesu 12 apostle.

Judas Thaddæus må ikke forveksles med den Judas, der forrådte Jesus: Judas Iskariot.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Judas Thadæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Judas Thaddæus missionerede med apostlen Simon

Der var to, der hed Judas blandt Jesu 12 apostle: Judas Iskariot og Judas Thaddæus.

Judas Thaddæus missionerede i bl.a. Palæstina, Syrien, Libyen, Armenien og Partherriget, hvor han blev dræbt som martyr sammen med Simon.

Judas Thaddæus blev angiveligt henrettet med en kølle.

Simon

Apostlen Simon, en af Jesu disciple

Apostlen Simon prædikede i en periode Jesu ord sammen med apostlen Judas Thaddæus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Simon, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostlen Simon blev savet i to stykker

Simon missionerede i Egypten og sluttede sig derefter til Judas Thaddæus. Sammen forkyndte de i Armenien og Partherriget, hvor Simon blev dræbt ved at blive savet midt over.

Ifølge en anden – mere kontroversiel – overlevering rejste Simon til England, hvor han blev henrettet i nutidens Lincolnshire.